Bijltjesdag

Wereldwijd maakt men zich zorgen over ontbossing. Niet in De Friese Meren. Na vorig jaar al een voorschot te hebben genomen door het vellen van een groot aantal bomen in de gemeente, gaat straks de bijl er écht in. Vele duizenden bomen gaan eraan. Een forse bezuiniging onder een echte politieke titel: “Een andere kijk op groen”. Met nogal wat doekjes voor het bloeden, zoals ‘de bomen staan te dicht bij elkaar’; ‘besmettingsgevaar’; ‘iepziekte’; ‘de boktor’; ‘veiligheid” enz. Voor het weghalen van bloemperken en struiken heeft men iets anders bedacht: muizengevaar. Jawel! Protesten van burgers zijn ingecalculeerd, want daar trekt men zich toch niets van aan, gezien eerdere protesten tegen bezuinigingen op sociaal-cultureel gebied. De zelfverzekerdheid waarmee ook deze kaalslag – deze bijltjesdag – is aangekondigd, verraadt de mentaliteitsaanpassing van de gemeentepolitiek aan die van het landsbestuur en de EU. Zij die het pas nog over ‘boomplantdag’ hadden, zullen er straks trots op zijn medeverantwoordelijk te zijn voor het vellen van zo’n tienduizend bomen. Weer een klus geklaard…  Ook dit bewijst dat de crisis – economisch, politiek en moreel – permanent is. Want ook milieu-organisaties, die gewoonlijk het volk belerend toespreken zwijgen stil. Het gaat goed met De Friese Meren. De politiek taken worden uitgevoerd. De gedupeerden zijn de sociale en culturele sector en het milieu.

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.

Kof 8, 8531 AT Lemmer.