NCPN stelt vragen aan B&W over situatie verzorgingshuizen.

Reeds eerder dit jaar vroeg Rinze Visser, raadslid NCPN, B&W van De Friese Meren over de situatie in de zorginstellingen voor ouderen in de gemeente. Dit naar aanleiding van de landelijk gerezen problemen rond opname van zorgbehoevenden, de werkgelegenheid in en bestaansvoorwaarden van de instellingen in het licht van de ophanden zijnde verandering van wetgeving. De wethouder zegde toen toe meer duidelijkheid te kunnen verschaffen als er in juni van dit jaar ‘cijfers van het Rijk’ beschikbaar zouden zijn. Omdat ‘juni’ al weer enkele maanden geleden is en vanwege de verontrustende berichten in de media over zo’n 10.000 zorgbehoevende ouderen die niet in een verzorgings- of verpleeghuis terecht kunnen, vraagt het NCPN-gemeenteraadslid B&W nogmaals of zij duidelijkheid kunnen verschaffen over de situatie in bedoelde instellingen in de gemeente en wat zij denken te ondernemen als ook op het grondgebied van De Friese Meren de bekend geworden problemen zich voordoen of zullen voordoen.