Bouw nieuwe school Lemstervaart doorzetten!

Na eerst uitstel van de bouw van de nieuwe brede school (MFA) in de wijk Lemstervaart heeft nu woningstichting Lyamer Wonen er definitief vanaf gezien. De bal ligt nu bij de gemeente. De NCPN is in het algemeen geen voorstander van een terugtredende overheid, waar het algemeen noodzakelijke en nuttige voorzieningen betreft. In het geval van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de school door de gemeente Lemsterland aan de woningstichting destijds wilde de NCPN niet dwarsliggen en heeft toen ook voorgestemd. Nu blijkt toch ook hier het risico van de terugtredende overheid en privatisering, nu de woningstichting de exploitatie financieel niet rond kan krijgen door problemen bij deelnemers in het brede schoolproject.

Al te veel instellingen ten algemene nutte zijn van overheidsorganen losgekoppeld en in feite op de ‘markt’ opererende bedrijven geworden. Niet alleen wooncorporaties, maar ook kinderopvang en peuterspeelzalen moeten zich tegenwoordig op de ‘markt’ staande trachten te houden, lopen risico’s en kunnen failliet gaan. Zoals dat ook met ziekenhuizen en andere zorginstellingen kan gebeuren.

Destijds is het voortbestaan van de school in de Lemstervaart in gevaar geweest. ‘De Gearhing’, de overkoepelende organisatie waar ook openbare basisschool De Meerpaal onder valt – ook ontstaan door het terugtreden van gemeentelijke overheden in hun verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs – zette toen het voortbestaan van de school ter discussie. Het is niet onmogelijk dat door de ontstane situatie dit weer kan gebeuren. Wijkvereniging en bewoners hebben toen met actie ‘De Gearhing’ gedwongen het onderwijs in de Lemstervaart veilig te stellen. De NCPN roept de gemeente De Friese Meren op voortvarend te werk te gaan bij het voorbereiden van de bouw van de nieuwe school. De NCPN roept de buurtbewoners op zeer waakzaam te zijn en alert te reageren bij een eventueel nieuw idee de wijk Lemstervaart van zijn school te beroven!

Rinze Visser,
namens de afdeling NCPN Lemmer/DFM.