Gemeente De Friese Meren slim bezig bij thuiszorg

Het NCPN-gemeenteraadslid van De Friese Meren, Rinze Visser, maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen bij de thuiszorg. Uit de nu aan de gang zijnde tweede ronde zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ blijkt dat er alweer zorguren ingeleverd gaan worden. De gemeente laat deze gesprekken doen door medewerkers van de zorginstelling die de hulpbehoevende mensen moeten vragen met minder uren akkoord te gaan en daarvoor te tekenen. Niet akkoord gaan zou het voortbestaan van de zorginstelling en ook de thuiszorg als zodanig in gevaar brengen, zo wordt het gebracht. Op een vraag van de NCPN hierover aan B&W blijkt dat op deze manier het maken van bezwaar niet mogelijk is en bij niet akkoord gaan zeer moeilijk wordt gemaakt. Uiteraard hebben B&W het weer over ‘eigen kracht’ en ‘zorg op maat’. Ook beweren zij dat het aantal uren niet belangrijk is, maar dat het om het resultaat – ‘een schone woning’ – gaat. Volgens de NCPN zal het resultaat geen schone woning zijn, maar het in de steek laten van behoeftige mensen, grote achteruitgang van inkomens van de werkenden in de zorg, werkloosheid, harder werken voor minder geld en… een schone gemeentebegroting. Zo laat de gemeente het aan de zorginstelling over de bezuinigingen door te voeren en ziet zo ook officiële bezwaren van gedupeerden te voorkomen. Slim bezig, want zo wil de gemeente politiek buiten schot blijven. Als het aan de NCPN ligt zal dat niet gebeuren.