ZWEMBADONDERZOEK “NIEUWE STIJL”

B&W van De Friese Meren hebben de raadscommissie informatie aangeboden over de gang van zaken rond het zwembad. Dit nadat de NCPN al in december 2014, en later ook raadsleden van andere partijen, aan de bel trok. Het dagelijks bestuur van de gemeente meldt tot twee keer toe dat de gemeenteraad op 18 februari een motie van de NCPN over een onderzoek naar het gebruik van gemeenschapsgeld heeft afgewezen. B&W steken dit gegeven als het ware als een trofee omhoog. Hiermee te kennen willen geven dat zij zo’n onderzoek niet hoefden uit te voeren. En, zo blijkt uit de informatie, ook niet uitgevoerd hebben. De meerderheid die de NCPN-motie afwees, deed dit echter omdat B&W beweerden dat zij reeds met het onderzoek bezig waren en dit verder af zouden maken. Zoiets noemt men tegenwoordig ‘politiek bedrijven’…

B&W hebben het gebruik van het voor het zwembad bedoelde gemeenschapsgeld niet willen onderzoeken, met als drogreden dat vanwege het faillissement er over 2013 en 2014 geen cijfers bekend zijn, terwijl het duidelijk is dat het faillissement en de wijze van gebruik van gemeenschapsgeld niet los van elkaar kunnen worden gezien. Duidelijk is dat er door de eigenaar van het strandpaviljoen en door B&W geen verantwoording wordt afgelegd, ondanks een vage toezegging van beide over 2015. Tarieven zijn verhoogd met meer dan het prijsindexcijfer; de problemen i.v.m. het onderkomen van de Reddingsbrigade zijn verre van opgelost. De commissievergadering van donderdag 9 april wordt zo een aanfluiting, als niet de belanghebbenden, de gebruikers van het zwembad, van zich laten horen.

Rinze Visser,
gemeenteraadslid NCPN.