ZWEMBADCIJFERS

B&W van De Friese Meren hebben gesproken: de zwembadcijfers van 2012, 2013 en 2014 zullen boven tafel komen. Dat onder druk van raadsleden van meerdere partijen. De online-petitie zal daar zeker aan bijgedragen hebben. Maar wat zal die toezegging van B&W waard zijn als we die tegen het licht houden van de door B&W op 9 april ingenomen standpunten?

B&W zijn van mening dat het gemeenschapsgeld voor het hele strandpaviljoen bedoeld is en niet alleen voor de exploitatie van het zwembad, wat overigens in tegenspraak is met de overeenkomst. Dit blijkt uit een antwoord op een van de vragen van diverse commissieleden. B&W zijn het eens met forse tariefsverhogingen – met marktconforme prijzen – en willen alleen nog praten over of een les 60 of 45 minuten mag duren. Uit een en ander blijkt dat, als B&W het gemeenschapsgeld niet zien als voor het zwembad bedoeld, maar voor de financiering van het hele strandpaviljoen – ook de horeca – en het met hoge marktconforme tarieven eens zijn; onder maatschappelijk gebruik niet meer verstaan dan toegang verlenen tot les- en verenigingszwemmen, dan vinden B&W het dus juist dat de overheid (de Gemeente) de kas van de projectontwikkelaar spekt, zonder enige tegenprestatie te vragen.

Het is zonder meer duidelijk dat uit dit alles blijkt dat het dagelijks bestuur van deze gemeente de belangen van de projectontwikkelaar behartigt en niet die van de gebruikers van het zwembad en de bevolking. Als er eerlijke cijfers naar voren zullen komen dan zal dit daaruit blijken. Belangrijk wordt de vraag wat dan het standpunt van de gemeenteraad zal zijn.

Rinze Visser,
Gemeenteraadslid NCPN.