TROEBEL ZWEMWATER

Steeds meer inwoners van de gemeente en zeker die uit Joure en omgeving maken zich zorgen over wat er gaande is bij zwembad Swimfun in Joure. Ook berichten in de media van de afgelopen maanden roepen vragen op. Vragen van inwoners die niet, ook niet door de NCPN, omdat mededelingen steeds in besloten kring en dan alleen vanuit het B&W-standpunt gedaan zijn, in alle vrijheid beantwoord kunnen worden. Inwoners hebben, zeker nu het om een gemeentelijk zwembad – dus publiek eigendom – gaat, recht op die antwoorden waar ze mee zitten. Wij vragen ons af: wie of wat moet er beschermd worden? Wat moet er in verborgenheid blijven?

Het NCPN-raadslid Rinze Visser heeft meer dan eens geprobeerd de zaak in bespreking te krijgen, wat steeds afgewimpeld werd. Het voornemen om uiteindelijk samen met PvdA en GroenLinks middels een openbare brief aan B&W openheid te vragen is niet doorgegaan omdat deze twee partijen er  weer de voorkeur aan gaven nog maar weer eens in beslotenheid te gaan. Waar het NCPN-raadslid zich van afzijdig heeft gehouden.

Het NCPN-raadslid heeft zich inmiddels met schriftelijke vragen tot het College van B&W gewend. Hij wil van B&W weten dat nu er in het zwembad een Raad van Toezicht is aangesteld, de Stichting De Stienen Flier – de beheerder van het zwembad met 26 werknemers – nog wel als zodanig functioneert. Tevens vraagt hij of het klopt dat het nog lang niet zeker dat het beheer ook na 01-01-2018 nog in dezelfde handen is. Verder wil het raadslid van B&W weten wie voor de kosten van herstel van de geconstateerde gebreken opdraait, de Gemeente of het bedrijf Pellikaan uit Tilburg?

“Is het waar dat de teruggetreden dan wel ontslagen directeur/bestuurder en het zwembadpersoneel een spreekverbod is opgelegd en zo ja, door wie?”, zo luid een van de aan B&W gestelde vragen. Ook is het raadslid benieuwd naar hoe  het destijds in de gemeente Skarsterlân is gegaan met de aanbesteding, waarna het werk aan het bedrijf uit Tilburg is gegund.

NCPN-afdeling Lemmer/DFM.