DE WERELD OP Z’N KOP

Het NCPN-raadslid van De Fryske Marren, Rinze Visser, wordt nogal eens aangesproken door inwoners als zij menen door de gemeente onrechtvaardig behandeld te zijn en vragen hem dan om hulp. Vaak gaat het dan om kwesties van sociale aard. Over twee zaken schreef het NCPN-raadslid laatst een brief om uitleg over de volgens hem onjuiste behandeling door de gemeente. Dit met medeweten van de betreffende inwoners. Op een van zijn brieven had hij, noch de betrokkene, na zes weken nog geen enkele reactie gehad en vroeg hij schriftelijk alsnog om een reactie.

Op een avond ging de telefoon. Een dame begon over de brief en ging uitweiden over de zaak. Het NCPN-raadslid echter verlangde een schriftelijk antwoord, zo ook ook op zijn andere brief. Een aantal dagen later kwamen er twee brieven van de juridische (!) afdeling van de gemeente, met de mededeling dat er geen uitleg  aan hem gegeven kan worden omdat hij geen gemachtigde van de door de gemeente gedupeerde inwoners is en dat het sociaal wijkteam rechtstreeks contact met deze inwoners heeft.

De NCPN trekt hieruit de conclusie dat de gemeente meent dat inwoners die de NCPN-volksvertegenwoordiging verzoeken voor hen op te komen, tegen dit raadslid beschermd moeten worden. De wereld op z’n kop! De gemeente De Fryske Marren, die buiten de gekozen gemeenteraad om, een aantal sociale regelingen een zachte dood wil laten sterven, wil daarbij kennelijk niet gestoord worden.