OLDTIMERSHOW ST.NIEK OP DE TOCHT DOOR GEMEENTE

De NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren heeft kennis genomen van de beroering die in Sint-Nicolaasga en andere plaatsen in de gemeente is ontstaan, na de behandeling door de Gemeente van een Sintniekster die als werkzoekende met zijn gezin van een gemeentelijke werkloosheidsuitkering afhankelijk was. Deze inwoner organiseert al jaren, samen met anderen de oldtimershow in Sint-Niek en moet het voor deze show bestemde saldo als ‘vermogen’ bij de Gemeente inleveren.

Al eerder schreef deze Sintniekster een brief met een noodkreet.aan de gemeenteraadsleden. De NCPN heeft zich toen per brief tot B&W van De Fryske Marren gericht en daar ondermeer in geschreven dat B&W op deze manier een inwoner dwingen van geld te leven wat niet van hem is en wat in feite de plaatselijke bevolking toebehoort, dat zoiets gewoon dwingen tot diefstal is. De NCPN-brief besloot met het verzoek deze zaak op een menselijke manier af te handelen. Op de brief is nooit een antwoord ontvangen.

Hoe is het mogelijk dat een gemeentebestuur – B&W en ook de Gemeenteraad -, dat de mond vol heeft van zelfredzaamheid, leefbaarheid en ‘mienskip’, verantwoordelijk wordt voor het niet meer kunnen organiseren van de oldtimershow in Sint-Niek, waar de gedupeerde inwoner en zijn mede-organisatoren elk jaar veel vrijwillige tijd insteken? Ja, in De Fryske Marren is dat kennelijk mogelijk! De NCPN en haar raadslid maken het regelmatig mee dat inwoners die van een gemeentelijke voorziening afhankelijk zijn, met weinig of zelfs zonder respect behandeld worden.

De NCPN deelt de verontwaardiging die is ontstaan en roep het gemeentebestuur op tot meer menselijkheid en alsnog die maatregelen te nemen die er toe moeten leiden dat de jaarlijkse oldtimershow in Sint-Nicolaasga doorgang kan vinden. Er wordt veel over geklaagd dat de mensen zich te weinig voor de politiek interesseren. Men kan zich in de politiek beter afvragen waarom de politiek zich zo weinig voor de mensen interesseert.

NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren,