NCPN EN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

De leden van de NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren zijn bijeen geweest om te spreken over de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Naast de thema’s die de NCPN de afgelopen jaren in en buiten de gemeenteraad centraal heeft gesteld – het behoud en verdedigen van sociale voorzieningen in de breedste zin – ziet de NCPN-afdeling, mede gezien de ervaringen in het laatste deel van de raadsperiode, de noodzaak om een aantal zaken met meer prioriteit op de agenda te zetten.

Met name laat de communicatie van het gemeentebestuur met en naar de inwoner veel te wensen over; aan de sluipende aantasting van bevoegdheden van de volksvertegenwoordiging – de gemeenteraad – moet een einde komen; het gebrek aan openheid en transparantie roepen om verbetering en een scherp optreden hiertegen van de gemeenteraad. Dat geldt ook het gebrek aan respect voor inwoners die van een gemeentelijke voorziening afhankelijk zijn.

Op een volgende bijeenkomst zullen verdere afspraken worden gemaakt over ondermeer een verkiezings/actieprogramma en kandidaten. Opkomen voor en verdediging van sociale rechtvaardigheid en een partij voor de mensen willen zijn zullen na de verkiezingen, net als deze periode, leidend zijn.

NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren