RECREATIE OOK VOOR DE SMALLE BEURS

De gemeente De Fryske Marren heeft een recreatievisie gepresenteerd. Wij zijn een levendige gemeente met natuur, cultuur en water, staat er. Daar valt niets op af te dingen. Maar of iedereen daar over enkele jaren nog van kan genieten, is nog maar de vraag. Als actiepunten worden ook genoemd: upgrade/ doorontwikkeling campings en het omvormen van traditionele jachthavens tot een toekomstig watersportconcept. Als we dit afzetten tegen de in de visie gedane uitspraken dat de toekomstige recreant meer te besteden zal hebben en meer luxe wil, dan mag er naar de mening van de NCPN bij veel huidige recreanten op de camping en de jachthaven in Lemmer best een belletje gaan rinkelen.

Dit zeker als wij ons realiseren dat de gemeentelijke camping in Lemmer nog steeds voor privatisering in aanmerking komt. Ook het feit dat er de laatste twintig jaar in Nederland nogal wat campings omgevormd zijn tot luxe bungalowparken en recreanten met een lager bestedingspatroon hun
caravan moesten verlaten. Het mag naar de mening van de NCPN-afdeling Lemmer/De Fryske Marren niet zo zijn dat in de nabije toekomst de recreant zonder dikke beurs in jachthaven of op camping ten voordele van projectontwikkelaars zijn recreatiemogelijkheid op moet geven.