Schriftelijke vragen aan het College van B&W

Aan het College van B&W van De Fryske Marren.

27 januari 2020.
De gemeente Lemsterland heeft destijds – omdat het met de gemeente en vooral met de plaats Lemmer economisch slecht ging –  een beleid ontwikkeld op twee terreinen een impuls te geven de werkgelegenheid te bevorderen. Het aantrekken van met name watergebonden industrie, hetgeen resulteerde in het ontwikkelen van het ‘buitengaats’ industrieterrein; het aanzwengelen van toerisme en (water)recreatie, hetgeen resulteerde in gemeentelijke kampeerterreinen (in de nabijheid van een groot nieuw aangelegd strand) en gemeentelijke jachthavens. Dit beleid, zo mag men wel zeggen, heeft in de latere jaren zijn vruchten afgeworpen.
Maar wat lees ik onder het kopje ‘Historie van de camping’ in het Plan van Aanpak met betrekking tot een onderzoek naar de gemeentelijke camping aan de Plattedijk?
“ De camping aan de Plattedijk is ontstaan in de jaren ‘70. De camping is destijds opgezet om de minder draagkrachtigen van Lemmer en omstreken de mogelijkheid te bieden om redelijk goedkoop vakantie te kunnen vieren.(….) Tegenwoordig staan er geen Lemsters meer op de camping”
Dit is niet alleen zeer kort door de bocht, maar ook totaal onjuist en in grote tegenspraak met het door mij geschetste korte historische gegeven. Wat in het Plan van Aanpak staat is óf door onwetendheid  uit de duim gezogen óf bedacht om het onderzoeksbureau om de tuin te leiden. Immers, als de camping er voor de eigen inwoners is gekomen en er nu geen Lemsters meer staan, dan is de conclusie snel getrokken: de doelgroep maakt er geen gebruik meer van, dus weg met die camping…
Het is toch van de zotte om te bedenken dat de toeristen die men wil aantrekken uit de eigen woonplaats komen. Hadden we niet Verenigingen van Vreemdelingenverkeer (VVV’s)? En, wat er onder verantwoordelijkheid van het College van B&W staat vermeld  – de camping zou een sociale voorziening zijn – is nog denigrerend ook. Over Duitsers: dat er veel mensen uit Duitsland van de camping gebruik maken, dat is altijd zo geweest. Vooral vanuit het Roergebied met zijn uitstoot van schadelijke stoffen. Trouwens ook wat recreatiewoningen, en pleziervaart betreft waren en zijn er nog veel Duitse gasten. Mijn vraag aan u is de tekst over de historie van de camping te verwijderen en er – zo nodig – een waarheidsgetrouwe voor in de plaats te zetten.
Met vriendelijke groet,
Rinze Visser (NCPN)