Schriftelijke vragen aan het College van B&W

Aan B&W van De Fryske Marren.
In VN-Magazine nummer 2-2020 hadden  twee artikelen mijn aandacht. “Geautomatiseerde besluitvorming is binnen het openbaar bestuur aan een opmars bezig”, zo kan men lezen. Verder dat het verontrustend is dat onderzoek heeft aangetoond dat de vervanging van het menselijk oordeel door een computerberekening leidt tot een automatisering van armoede en discriminatie. Het gaat erom dat met gebruikmaking van algoritmen het menselijk oordeel en ook empathie worden uitgeschakeld. Dit brengt mij tot de volgende vragen:
(1).  In hoeverre maakt men in onze gemeente gebruik van besluitvormingsprocessen op basis van algoritmen of is men doende dit in te voeren?
(2). Ook als het bij de vorige vraag gestelde (nog) niet speelt, wat is dan uw mening hierover?
27 januari 2020.
R. Visser (NCPN)