GAAN NU OOK GEMEENTELIJKE BEERPUTTEN OPEN?

De conclusies van de parlementaire commissie over het schandaal toeslagen kinderopvang zijn ‘snoeihard’, zo wordt bijna algemeen gezegd. Het deksel van deze beerput is gelicht. En de stank is, althans voor de slachtoffers en die met hen begaan zijn, niet te harden. Nu komen er ook vergelijkbare situaties naar buiten over hoe er in gemeenten met mensen wordt omgegaan. Jarenlang probeert de NCPN in de gemeenteraad van De Fryske Marren het gemeentelijk optreden tegen inwoners die financieel van de gemeente afhankelijk zijn aan de kaak te stellen. Moties in die zin worden met grote meerderheid verworpen; de NCPN-woordvoerder wordt het woord ontnomen; interrupties uit de raadszaal; beschuldigd worden van het beschadigen van ambtenaren en rechtstreekse belediging, dat waren de reacties.

Daarom is het een goede zaak dat er nu ook vergelijkbare zaken in gemeenten aan de orde komen, al komen ze ook van politieke vertegenwoordigers die nogal wat boter op hun hoofd hebben. Nu er ook in onze buurgemeente Heerenveen ‘stront aan de knikker is’ en onenigheid tussen uitvoerende ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder naar buiten is gekomen, was dit voor de NCPN aanleiding B&W van De Fryske Marren hierover te bevragen. Immers nog maar kort geleden sprak de NCPN bij de algemene   beschouwingen zich uit over het vele, ook gefotografeerde, optreden van de burgemeester en de verantwoordelijke wethouder in de media en het niet binnen de muren van het gemeentehuis controleren van ambtenaren die geld terugvorderen, boetes uitdelen en maatregelen opleggen.

De regering en vrijwel alle politieke partijen hebben nu een groot probleem. Echter de ervaring leert dat als kapitalistische politiek begint te stinken en daardoor onhoudbaar wordt, men dit op neo-liberale – zeg kapitalistische – manier op wil lossen. Niet ondenkbaar is dat boodschappen betalen voor een bijstandsgerechtigde niet alleen straks geoorloofd is, maar ook een eerste optie – plicht- wordt. Dat er net als bij mensen die zorg nodig hebben eerst gekeken wordt naar wat familie en/of buren kunnen bijdragen aan het levensonderhoud van iemand die bijstand aanvraagt. Ook een kapitalistisch oplossing is het afschaffen van ALLE toeslagen, waardoor alternatieven – bijvoorbeeld via belasting – de lager betaalden er op achteruit gaan.

Let wel, het schaamrood zal vals blijken, tranen zullen van krokodillen zijn! De NCPN in de gemeenteraad kreeg, als ze het zogenaamde fraude-beleid van B&W aan de kaak stelde slechts weinig handen op elkaar. Hoon was de NCPN ten deel. Doch in gesprekken met en berichten van inwoners hoorde de NCPN andere geluiden. Men kan stemmingen in een gemeenteraad verliezen en toch winnaar zijn! Morele winnaar! Uiteindelijk zal de waarheid het van de leugen winnen!

Rinze Vissser.