Schriftelijke vragen: Zorgkosten

Aan B&W van De Fryske Marren.

Lemmer/Joure, 23 januari 2021’

Naar aanleiding van een krantenbericht (Leeuwarder Courant heden) over terugbetaling aan gemeenten van teveel ontvangen zorgkosten in Fryslân door zorgaanbieders, de volgende vragen:

(1).  De Friese gemeenten waren sinds eind 2019 hierover in gesprek met zorgaanbieders, dus onze gemeente was daar ook bij betrokken. Er is destijds overeengekomen dat ongeveer de helft van de teveel ontvangen bedragen terug betaald hoefde te worden. Was de vertegenwoordiging van De Fryske Marren het daarmee eens of is er namens onze gemeente aangedrongen op terugbetalen van het volledigere bedrag aan teveel gedeclareerde zorg?

(2).   Was is het aandeel teveel betaalde zorg door De Fryske Marren en op elke wijze zult u het niet terug te ontvangen bedrag financieel bij de Gemeenteraad verantwoorden?

(3).   Volgens genoemd krantenbericht is er €8.500.000.- door zorgaanbieders bij de Friese gemeenten teveel gedeclareerd. Bent u met de NCPN van mening dat het hier oplichting betreft en de schuldigen gestraft horen te worden in plaats van ze miljoenen door oplichting verkregen gemeenschapsgeld te laten houden?

(4) In genoemd krantenbericht lezen wij dat volgens de gemeenten de zorgaanbieders In het algemeen  in goede trouw gehandeld hebben. Bent u als dagelijks bestuur  van onze gemeente ook die mening toegedaan?

Met vriendelijke groet,

NCPN-fractie,