NCPN IN DE GEMEENTERAAD

In de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober van De Fryske Marren werd er door de FvD-fractie een motie ingediend waarin de uitspraak werd gevraagd om de al langer dan zes maanden op het gemeentehuis in Joure gehesen vlag van Oekraïne te verwijderen en de gemeentevlag in ere te herstellen. Naar aanleiding daarvan bracht de NCPN het volgende naar voren:

 

“Om elk misverstand uit de wereld te helpen moet ik de aanhef van de verklaring van mijn partij na de Russische inval in Oekraïne voorlezen: ‘Werkende mensen in Oekraïne, Rusland, in Oost-Europa en West-Europa en Nederland hebben niets te winnen en alles te verliezen bij een oorlog. Het langslepende conflict tussen verschillende imperialistische machten in Oost-Europa is geëscaleerd naar grootschalige oorlogshandelingen in Oekraïne. De Nieuwe Communistische Partij van Nederland(NCPN) en de Communistische Jongerenbeweging van Nederland(CJB) veroordelen de invasie van de Russische Federatie in Oekraïne. De NAVO, de VS en de EU dragen grote verantwoordelijkheid voor de escalatie, door hun agressieve strategie van omsingeling van Rusland en inmenging in Oekraïne’. Einde citaat.

 

Voorzitter, de NCPN heeft bewust geen stappen richting B&W ondernomen in verband met het langdurig op het gemeentehuis wapperen van de vlag van Oekraïne. Door de jarenlange hersenspoeling van de mensen, het achterhouden van feiten zien velen ‘het Rusland van Poetin’ ten onrechte nog steeds als een verlengstuk van de socialistische Sovjet-Unie. NCPN-optreden in de gemeenteraad over de vlag zou daarom door velen gezien worden als het verdedigen van het huidige kapitalistisch Rusland. Een kapitalistisch land dat het al meer dan dertig jaar is. Waar de grootste privatiseringen hebben plaats gevonden, waar bestaande sociale voorzieningen zijn afgeschaft, waar de kloof tussen de vermogens en de inkomens onvoorstelbaar geworden is, waar de heersende klasse voor een belangrijk deel uit in korte tijd schatrijk geworden rovers bestaat, waar de kapitalistische marktwerking is losgeslagen. Het kapitalistisch Rusland lijkt meer op Nederland dan u lief is.

 

Maar het is wel een concurrent van andere imperialistische machten zoals de Verenigde Staten van Amerika en de EU, aan de leiband van de VS lopend, maar ook de eigen invloed wil uitbreiden of behouden. Niet uit het oog verliezend dat Rusland in dit geval de agressor is, moet gezegd worden dat het zogenaamde ‘westen’, onder leiding van de VS, er alles aan doet om te escaleren en er voor te zorgen dat van onderhandelingen geen sprake kan zijn. Voor vele miljarden wordt oorlogstuig naar Oekraïne vervoerd, wat elke vredesonderhandeling ondenkbaar maakt. De FvD-fractie wijst op de neutraliteit die de gemeente in acht zou moesten nemen. Maar Nederland is als lid van de NAVO en de EU en als onderdanige meeloper van de VS – het meest oorlogszuchtige en meest roofzuchtige land ter wereld – niet neutraal!

 

Rusland is zonder oorlogsverklaring Oekraïne binnengevallen. Maar in feite hebben de NAVO en EU – dus ook ons land – de oorlog aan Rusland verklaard. Met alle oorlogspropaganda die daar bij hoort. De taak van de gemeente De Fryske Marren is: het opvangen van oorlogsvluchtelingen, ook die uit Oekraïne. Met het al meer dan een half jaar hijsen van de vlag van Oekraïne op het gemeentehuis levert de gemeente – hoe nietig het ook lijkt – een aandeel in het langer voortduren van de oorlog, welke elke dag meer mensenlevens kost. Aan beide kanten! Ook inwoners van onze gemeente worden de dupe door stijgende energiekosten, duurdere boodschappen en het straks moeten betalen voor de oorlogsafrekening.

 

Het kostte B&W destijds heel wat moeite om tot een voorstel voor het hijsen van de regenboogvlag naar de gemeenteraad te komen. En die vlag hangt maar één dag in het jaar. Met het besluit tot het hijsen van de vlag van een andere mogendheid was men snel klaar. Geen discussie over geweest…! Nu deze zaak toch op de agenda is gekomen zal de NCPN dan ook voor de motie waarin verwijdering van de vlag en het opnieuw hijsen van de gemeentevlag wordt gevraagd stemmen.