SOCIALE REGELINGEN EN ENERGIETOESLAG

De NCPN in de gemeente De Fryske Marren zag al lange tijd met lede ogen aan dat de gemeentelijke bekendmaking van bestaande sociale regelingen en later ook de energietoeslag voor mensen met lage inkomens te wensen overliet. De NCPN had – mede door eigen ervaringen met inwoners – de stellige indruk dat er nogal wat inwoners zijn die wel voor een of meer van de gemeentelijke sociale regelingen in aanmerking zouden komen niet van deze mogelijkheden op de hoogte waren. Daarom kondigde de NCPN-fractie in de gemeenteraad een motie aan waarin het college van Burgemeester  en Wethouders werd opgeroepen daar meer werk van te maken door gebruik te maken van de in de gemeente verschijnende huis-aan-huis-bladen en, buiten de eigen gemeentelijke website, ook berichten op andere door veel mensen in de gemeente  bezochte websites te plaatsen.

De door de NCPN aangekondigde motie, die ook door twee andere raadsfracties werd ondertekend, werd tijdens  de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering ingediend. De motie werd door de gemeenteraad met algemene stemmen aangenomen.