BESCHOUWINGEN NCPN IN GEMEENTERAAD (1)

Op 18 januari hadden de gemeenteraadsfracties in De Fryske Marren de gelegenheid om, met het zicht op de voorbereiding tot de begroting, een aantal zaken naar voren te brengen.  Hier een aantal uitspraken van  de communistische fractie tijdens deze vergadering. “(…)Steeds meer hooggeleerde personen hebben kritiek op het kapitalisme, alsof het zou gaan over een levenswijze van mensen. Echter, kapitalisme is niet vooral een manier van leven. Kapitalisme is niet ontstaan omdat mensen – individuen – egoïstisch zijn, individualistisch zijn of materialistisch denken. Kapitalisme is een systeem en een fase in de geschiedenis van de mensheid. de door mij waargenomen kapitalisme-kritiek kan het best worden uitgedrukt in een vraag en antwoord, dat ik onlangs las: vraag: ‘Dus het kapitalistisch systeem is niet opgewassen tegen de problemen van onze tijd die voortkomen uit ditzelfde systeem’. Antwoord: ‘Precies, maar ik pleit niet voor een nieuw systeem dat het kapitalisme moet vervangen(…).

“(…)Het gevecht  om de grondstoffen, om politieke en militaire invloed, om markten; het gevecht van de USA om verloren gegane wereldinvloed terug te winnen. Er is een wereldwijde strijd gaande om de hegemonie. Ook de oorlog inOekraïne maakt daar deel vanuit. In Europa vallen de slachtoffers hiervan door raketten en bommen, in Azië, Afrika en Zuid-Amerika door honger en gebrek aan gezondheidszorg(…). Gasprijzen, energieprijzen. De kosten van inning ervan zijn praktisch dezelfde als die van voor de oorlog in Oekraïne. En toch zijn ze door het  volk niet te betalen. Dat is de kapitalistisch marktwerking. Enkelingen worden onvoorstelbaar rijk door de ellende van zeer velen. Sommige van die enkelingen bezitten meer dan de hele begroting van sommige landen. Dat is dus de nieuwe wereldorde van na het verdwijnen van socialistische staten…(…)”

“(…)De NCPN maakt zich grote zorgen over het openbaar basisonderwijs in onze gemeente. Het destijds op afstand zetten van het onderwijs van de overheid – een vorm van privatiseren – door het basisonderwijs onder te brengen in scholenkoepels, gebeurde tegen de opvattingen van de NCPN. Na vele jaren moeten we vaststellen dat het openbaar basisonderwijs uit de gemeente dreigt te verdwijnen. Ik kan niet tot een andere gedachte komen  dan dat de besturen van de koepels van het bijzonder onderwijs aardig beter op hun winkel passen dan die van het openbaar onderwijs. Wij zien het allemaal gebeuren, maar  niemand steekt de vinger op. De NCPN wil onderzoek naar hoe de koepels van het openbaar onderwijs met de aan hen toevertrouwde scholen – leerlingen, personeel en ouders – omgaan(…)”