BESCHOUWINGEN NCPN IN GEMEENTERAAD (2)

“(…) gemeentebestuur op afstand kan nooit en te nimmer betekenen dat wij ons beperken tot het plaatsen van een vinkje bij de zoveelste opheffing van een openbare basisschool. De kerken lopen leeg, want de mensen geloven het wel…. Maar de christelijk-bijzondere scholen in onze gemeente floreren, ondanks de krimp. Terwijl nu juist de openbare scholen leeglopen. Hoe kan dat?(…)”

Het gaat al jaren niet goed met de jeugdbescherming in Nederland. Hoe staat het met de mentale gezondheid van onze jongeren in De Fryske Marren? De gemeente Súd-West-Fryslân heeft er onderzoek naar gedaan? Gaan wij dat ook doen? Stress, angst, drugsgebruik nemen toe. Is ons sociaal wijkteam wel voldoende toegerust om hulp te bieden? Gesloten jeugdinstellingen dreigen te verdwijnen. Dat zou geen goede zaak zijn.(…)

In verband met mijn contacten met inwoners de afgelopen jaren heb ik een aantal zaken meegemaakt die ik, wat de behandeling en benadering van mensen in verband met bijstand, als verre van positief heb ervaren. Ik kom daar, wanneer het rapport van de Rekenkamer aan de orde is, op terug. (…) We leven in een gevaarlijke tijd, in de zogenaamde nieuwe wereldorde die slechts vrede en voorspoed zou brengen. Het gevaar is er dat twee uitersten samengaan. De mensen die zich door hun partijen en door de overheid in de steek gelaten weten en zij die menen geen overheid nodig te hebben (de groepen die de terugtredende overheid, privatisering en afbraak van sociale voorzieningen toejuichen). Opgeteld is dat een grote meerderheid. Bestaande uit mensen die om tegengestelde redenen tegen de overheid en het politieke bestel zijn. Hieruit kan een zeer gevaarlijke toestand ontstaan(…)

De ‘nieuwe wereldorde’, dat zijn de machthebbers, de échte machthebbers! Zij hebben er belang bij dat hun macht behouden blijft. Zij hebben belang bij mensen die egoïstisch zijn, die vinden dat arme mensen dat aan zichzelf te wijten hebben en dat westerse mensen nu eenmaal betere mensen zijn, dat huidskleur of afkomst bepalend zijn. Zij hebben er geen belang bij dat mensen om hun medemensen geven, want niet markt-conform…. En, niet in het bezit van die eigenschappen waarzonder het systeem kan voortbestaan. Maar die mensen bestaan. Zij zijn met velen. Zij staan niet altijd in het volle licht, zij leven en werken vaak in de schaduw. Het zijn uiteindelijk deze mensen die in de strijd voor een betere wereld de doorslag zullen geven.