SPORTVERENIGINGEN TREKKEN AAN DE BEL

Meerdere sportverenigingen (binnensport) schreven in september 2021 een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren. In deze brief spraken zij hun verontrusting uit over het gemeentelijk besluit de huurtarieven voor het gebruik van binnensport-accomodaties te verdubbelen in een periode van 10 jaar. Elk jaar een verhoging van 5%, ook over de de jaarlijkse verhoging inflatie. Korfbal-, volleybal-, badminton-, basketbal-,  gymnastiek- en voetbalverenigingen uit Sint-Nicolaasga, Wyckel, Harich, Balk, Joure en Lemmer maken zich grote zorgen dat deze huurstijging zal leiden tot een terugval aan leden omdat verhoging van contributie dan onvermijdelijk zal worden. En dat het voortbestaan van meerdere sportverenigingen gevaar zal lopen. In de brief staat ook vermeld dat de gemeente met deze kostenstijging haar eigen visie en ambities in het Sport-en Beweegakkoord onderuit haalt.

De NCPN had al eerder per brief  aan de mede-raadsleden haar verontrusting uitgesproken over de huurstijgingen -ook die voor de huur van de gemeentelijke accommodaties buitensport (velden). Met de vraag de genomen raadsbesluiten hierover te heroverwegen. De NCPN kreeg daar toen geen reacties op, zoals ook de verenigingen geen reacties op hun brief kregen. Met hulp van de NCPN zal dan toch na enkele afgewezen verzoeken de brief binnenkort op de agenda komen, zodat woordvoerders van de sportverenigingen de kans krijgen om in het aangezicht van de gemeenteraad hun zorgen kenbaar te maken.