NCPN IN DE GEMEENTERAAD OVER PRINCIPE-UITSPRAAK AZC

“Voorzitter, een aanvraag van het COA omtrent het zoeken naar een locatie voor een  asielzoekerscentrum en het pad richting besluitvorming gaan doorgaans – zo weten wij – niet zonder slag of stoot. Na de gevraagde principe-uitspraak van de gemeenteraad ik ga ervan uit dat die er komt – zullen de eerste berichten al verschijnen. Zowel positieve als negatieve…. We kennen de redenen waarom er aan onze gemeente, zoals ook aan veel andere gemeenten, een verzoek voor een azc voor een langdurige periode verzocht wordt. Jarenlang is boekhoudkundige efficiëntie belangrijker dan menselijkheid gevonden, zoals ook het veel te vroeg afstoten van centra als het aantal asielaanvragen verminderde. Maar ook en vooral de toestand in de wereld, waar de oorlogen om invloed en grondstoffen in dit tijdperk van het imperialisme, waardoor men voor oorlogen een veilig heenkomen zoeken, leidt tot een toename van het aantal vluchtelingen.

En dat zal de komende jaren alleen maar erger worden. Het systeem – het wereld-kapitalistisch systeem – heeft op geen enkele wijze kunnen zorgen voor positieve ontwikkelingen in grote delen van de wereld. Integendeel! Her zijn nu voor een belangrijk deel mensen uit de middenklassen uit redelijk ontwikkelde landen die door aangewakkerde oorlogen en burgeroorlogen in puinhopen zijn veranderd en deze kant op vluchten. Uit landen en gebieden die vanuit concurrentie-overwegingen door de toonaangevende machtsblokken tot afhankelijke ‘ontwikkelingslanden’ zijn teruggebracht. Maar ook de allerarmsten uit delen van de wereld zullen proberen te komen en proberen armoede en perspectiefloosheid te ontvluchten. Toen er destijds in de gemeente Lemsterland een asielzoekerscentrum zou komen en daar  nogal wat weerstand tegen georganiseerd werd, schreef ik namens de NCPN- afdeling, dat ze zullen proberen naar Europa te komen en ze hun leven zullen wagen, ook op gammele bootjes.
En nu, nu de opwarming van de aarde daar de meest schrijnende gevolgen heeft, zal die drang nog groter worden. De noodzaak van vluchtelingenopvang is hiermee wel aangetoond. Tot diegenen die hiermee problemen hebben, zeg ik: wen er maar aan.  Balk, waar nu een asielcentrum is en waarvan de einddatum in zicht is. Of Balk nu wel of niet van het onderzoek uitgesloten moet worden, is de discussie. Maar wat hierbij vergeten wordt is dat de eerste aanvraag voor twee jaar verlenging door deze raad is afgewezen. Ik hoor de roep van sommigen hier nog: Vijf jaar is vijf jaar, afspraak is afspraak…. Pas toen de Taliban in Afghanistan aan de macht kwam en de VS en consorten er daar een puinhoop van hadden gemaakt en de VS haar prioriteiten qua wereldinvloed had aangepast ging deze raad akkoord met de twee jaar verlenging.

Ik vind dat we B&W en de organisatie die de opdracht voor locatie-onderzoek zal krijgen niet nu al voor de voeten moeten lopen. Ik ga er vanuit dat het college voldoende input zal geven en daardoor de onderzoekers best zullen weten hoe de positie van de locatie-Balk is.  Dat we niet nu al plaatsen moesten uitsluiten en nu al plaatsen op de voorgrond moeten plaatsen. Laten we rustig blijven en niet olie op het vuur willen gooien, op vuur dat er momenteel niet is.

Wij kennen de landelijke discussie: de instroom van vluchtelingen beperken of niet. Daar hebben wij als NCPN wel een mening over. Maar laten we eerst als raad die principe-uitspraak doen: toestemming geven voor een locatie-onderzoek naar een geschikte plaats voor een nieuw azc in onze gemeente. En rustig wachten op wat daarvan het resultaat zal zijn. Dan zal er vast nog wel genoeg te discussiëren zijn. Of niet. Het gaat er nu om: willen wij meewerken? De NCPN zegt ja.