VOORTBESTAAN VEEL ZIEKENHUIZEN OP DE TOCHT

Overal in het land worden plannen gesmeed om het aantal ziekenhuizen in Nederland nog verder te verlagen. Zo ook in Friesland. Deze plannen zijn onmiskenbaar onderdeel van de toekomstige inzet om veel meer zorg dan tot nu toe door familie, vrijwilligers en mantelzorgers uit te laten voeren. In Friesland wil men de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen sluiten en daarvoor in de plaats een nieuw ziekenhuis in Joure neerzetten. De beide gemeenteraden van de gemeenten waarvan het ziekenhuis op den duur zou moeten verdwijnen protesteren daartegen. Terwijl De Fryske Marren – de gemeente waar Joure onder valt – pas nog heeft besloten tot het aanwijzen van een gebied waar het nieuwe ziekenhuis zou moeten komen. De NCPN is het daar niet mee eens.

 

Terwijl de buurgemeenten zich tegen het verdwijnen van hun ziekenhuizen verzetten, gaat het niet aan dat de gemeente De Fryske Marren, door nu al een ruimtelijke ordeningsbeleid-besluit te nemen, met deze voortvarendheid het verzet tegen de plannen frustreert. De NCPN is van mening dat men met het genomen besluit zich achter de afbraakplannen opstelt. Als argument werd immers gebruikt dat men met dit besluit ‘een bijdrage levert aan de toekomstbestendigheid van de ziekenhuiszorg in Friesland’. En dat is nu zogenaamd de opzet zoals die in een niet voor publiek beschikbaar rapport wordt uiteengezet. De NCPN is niet alleen van mening dat men de verantwoordelijkheid van de zorg massaal naar de bevolking wil verleggen, maar dat de plannen ook een verdere verschuiving naar marktpartijen mogelijk zal maken. Privatisering dus!