HET ONDERWERP VLUCHTELINGEN IN DE GEMEENTERAAD

Bijdrage NCPN in eerste termijn.

Voorzitter, het zal niet vaak voorkomen dat al ver voor een raadsvergadering duidelijk is dat een voorstel verworpen is. Dat werd tijdens het petear in de sporthal in Lemmer al wel duidelijk door een stemverklaring door een raadsmeerderheid. Daarna werd het zelfs nog duidelijker: de gemeenteraad van de hierin met ons samenwerkende gemeente Heerenveen liet het ook afweten. Toch mag dit geen reden zijn om nu de mond dicht te houden. De waarheid is dat er al zeer geruime tijd in ons land een virus huishoudt, ook in een deel van de Fryske Marren. Dat is niet mijn viruswaarheid…! Dit virus – deze ziekteverwekker van het individualisme, van de anti-solidariteit – heeft een monster gebaard. Dat is wel mijn viruswaarheid…! Ik, ook de hele gemeenteraad, heb veel redenen en argumenten gehoord en gelezen waarom er geen AZC op de daarvoor beoogde plek moet komen. Ja, ik heb heel goed naar dat deel van de bevolking geluisterd. Argumenten, redenen, zoals daar zijn:

Het zijn er te veel; onveiligheid in ‘t algemeen, in ‘t bijzonder voor meisjes en jonge vrouwen; ze komen uit vreemde landen; het zijn mensen met andere culturen; gevaar voor winkeldiefstallen; angst voor inbraken; veel te veel drukte bij de brug; de landelijke verkiezingsuitslag; er is geen draagvlak onder de bevolking; er is geen draagvlakonderzoek geweest (alsof dat na al die boze brieven en commentaren nog nodig zou zijn geweest); duistere en schimmige spelletjes van B&W en het COA; alles was toch al beslist; vlak voor de vakantieperiode overdonderd….

Ja, ik heb heel goed geluisterd en dat zeg ik ook tegen die meneer die mij na het petear in de sporthal  in Lemmer toebeet hoe ik de functie van volksvertegenwoordiger hoor in te vullen. Ja, ik heb goed geluisterd en goed gelezen…Heel veel argumenten om daar geen asielzoekerscentrum te willen. Wat moet je dan als er maar één argument vóór bestaat. Één argument. Maar zeer sporadisch genoemd: mensen in nood helpen! Maar zoals ik de laatste zeven maanden heb ervaren, zijn niet de mensen in Azië en Afrika in nood, maar wel veel inwoners uit een deel van onze gemeente en Heerenveen (De Greiden en die ‘arme stakkers’ van De Heide). Oh, wat zijn daar een mensen in nood… Kijk eens naar de oorlogen en honger in de wereld, naar tentenkampen. Kijk eens naar Gaza…

Kijk ook eens naar die bijbelvaste plaatsen als het om opvang van vluchtelingen gaat. Waar men in bijbels leest met zwartgelakte teksten, vooral die teksten waar het woord ‘vreemdeling’ in voorkomt. Ook virusbesmet…! Voorzitter, ik ben nooit iemand geweest, mijn partij – de NCPN – is nooit een partij geweest die riep ‘vluchtelingen, kom allemaal maar hierheen, want dan maakt u ons lans zoveel kleurrijker en diverser’. Zoiets zal niet over mijn lippen komen als je weet dat vluchtelingen niet vluchten om ons land en onze gemeente kleurrijker en diverser te maken…

Ik kan hier nu wel de toestand in de wereld bespreken, de strijd om de invloedsferen, om grondstoffen waarom gevochten wordt, waardoor mensen een veilig heenkomen zoeken, maar dat zou vandaag bijna grensoverschrijdend gedrag lijken. Hoeveel argumenten om tegen een AZC op die plek te zijn heb ik genoemd? Twaalf, vijftien, nog meer? Hoeveel redenen om het gebied tussen de Sydtakke en de Feart asielzoekersvrij  te houden zijn er genoemd? Er blijft echter maar één argument om ja te zeggen. Dat is noodzaak, dat is menselijkheid! Het gaat hier om het belang van óf de vermeende veiligheid van nogal wat inwoners daar óf de veiligheid van vluchtelingen.

Ja tegen het voorstel zeggen heeft geen zin omdat er toch geen draagvlak is, maar zou, als de vraag nog enigszins relevant was, niet  goede komen aan de veiligheid van de vluchtelingen in een omgeving van afwijzing en zelfs van haat. Waar zo duidelijk is gemaakt de vluchtelingen daar niet te willen.. Ja ik weet het. De uitvluchten in kleine opvang..  Daar waar de niet virus-besmetten, op een enkele na, niet het lef hebben getoond van zich te laten horen…

Ook daarom heeft het vanavond geen enkele zin om zich voor of tegen dit voorstel uit te spreken. Tegenstemmen zou niet te plaatsen zijn in wat ik hier maar voren heb gebracht. Blijft voor de NCPN: het College van B&W, dat   afgelopen periode ook niet gespaard is, moet met de gemeenteraad op zoek naar een andere  locatie. In de lijn van het verzoek dat het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers aan de gemeente gericht heeft.