14 karakteristieken van fascisme

Door Laurence Britt

Dr. Laurence Britt, een politicoloog, schreef een artikel over het fascisme, dat verscheen in Free Inquiry Magazine, een humanistisch tijdschrift. Dr. Britt onderzocht de fascistische regimes van Hitler (Duitsland), Mussolini (Italië), Franco (Spanje), Suharto (Indonesië) en Pinochet (Chili). Hij stelde vast dat de regimes 14 zaken gemeen hadden, en hij noemt die de identificerende karakteristieken van het fascisme. Het artikel is getiteld 'Allemaal fascisten', Free Inquiry, lente 2000, p. 20.

De 14 karakteristieken zijn:

 1. Krachtig en voortdurend nationalisme
  Fascistische regimes zijn geneigd constant gebruik te maken van patriottische uitspraken, leuzen, symbolen, liederen en andere kentekenen. Overal kun je vlaggen zien, zoals vlagsymbolen op kledij en op openbare bijeenkomsten.
 2. Minachting voor de mensenrechten
  Terwille van de vrees voor vijanden en de behoefte aan veiligheid worden de mensen in fascistische regimes ertoe overgehaald dat mensenrechten in bepaalde gevallen 'uit noodzaak' kunnen worden genegeerd. De mensen zijn geneigd om 'de andere kant op te kijken' of zelfs martelingen, standrechtelijke executies, moorden, lange opsluiting van gevangenen enz. goed te keuren.
 3. De identificatie van vijanden/zondebokken als een reden voor eendracht
  De mensen worden opgezweept naar een gezamenlijke vaderlandslievende drift uit de behoefte een gemeenschappelijk waargenomen vijand of dreiging te elimineren: etnische of godsdienstige minderheden, minderheidsrassen, liberalen, communisten, socialisten, terroristen, etc.
 4. Suprematie van het militaire
  Zelfs wanneer er voornamelijk binnenlandse problemen zijn, krijgt het leger een onevenredige hoeveelheid van de regeringsmacht en wordt de binnenlandse agenda verwaarloosd. Soldaten en militaire dienst worden opgehemeld.
 5. In het oog springend seksisme
  De regeringen van fascistische regimes zijn geneigd om nagenoeg uitsluitend door mannen te worden gedomineerd. Onder fascistische regimes worden traditionele rolpatronen tussen de geslachten strikter voorgeschreven. De abortusbestrijding staat hoog op de politieke agenda, zo ook de aanwakkering van homovrees en antihomowetgeving.
 6. Aangestuurde massamedia
  Soms worden de massamedia rechtstreeks geleid door de regering, maar in andere gevallen worden de media indirect aangestuurd, of door collaborerende woordvoerders. En censuur door directies, zeker in oorlogstijd, is heel gewoon.
 7. Obsessie voor nationale veiligheid
  Vrees wordt door de regering gebruikt als een werktuig om de massa's voor zich te motiveren.
 8. Religie en regering zijn met elkaar vervlochten
  Regeringen in fascistische naties zijn geneigd om de meest gemeenschappelijke godsdienst in die natie te gebruiken als een werktuig om de publieke opinie te manipuleren. Religieuze retoriek en gebruik van godsdienstige termen zijn gebruikelijk bij regeringsleiders, ook wanneer de belangrijkste leiders van die godsdienst diametraal tegen het beleid en de daden van de regering zijn.
 9. De macht van de grote ondernemers wordt beschermd
  De industriële en handelsaristocratie van een fascistische natie zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht hebben gebracht, waardoor zij een wederzijds voordelige zaken/regeringsrelatie en een machtselite hebben geschapen.
 10. De arbeidersorganisaties worden onderdrukt
  omdat de organisatiemacht van de arbeiders de enige werkelijke bedreiging is voor een fascistische regering, worden vakbewegingen ofwel volledig opgeheven ofwel streng onderdrukt.
 11. Minachting voor intellectuelen en voor kunst
  Fascistische naties zijn geneigd om openlijk vijandigheden te propageren en toe te laten tegen hogere opleidingen en academies. Het is niet ongewoon dat hoogleraren en andere academici onder censuur staan of zelfs worden gearresteerd. In de kunst wordt vrije expressie openlijk aangevallen, en regeringen weigeren vaak kunst te ondersteunen.
 12. Obsessie voor misdaad en straf
  Onder fascistische regimes krijgt de politie bijna onbeperkte macht om de wetten af te dwingen. De mensen zijn vaak bereid om excessen van de politie door de vingers te zien en terwille van de liefde voor het vaderland zelfs af te zien van mensenrechten. Vaak is er een nationale politiemacht die in fascistische naties een onbeperkte macht uitstraalt.
 13. In het oog springende vriendjespolitiek en corruptie
  Fascistische regimes worden bijna altijd geregeerd door groepjes vrienden en bondgenoten die elkaar aanstellen op regeringsposten, en die de macht en het gezag van de regering gebruiken om hun vrienden te beschermen tegen de plicht zich te verantwoorden. Bij fascistische regimes is het niet ongewoon dat nationale hulpbronnen en zelfs de staatskas worden onteigend en zelfs gestolen door regeringsleiders.
 14. Verkiezingsfraude
  Soms zijn verkiezingen in fascistische landen een volledige farce. In andere tijden worden verkiezingen gemanipuleerd door lastercampagnes tegen (of zelfs het vermoorden van) oppositiekandidaten, het gebruik van wettelijke regels om het aantal stemmen of politieke districtsgrenzen te sturen, en de manipulatie van de media. Fascistische staten gebruiken ook op kenmerkende wijze hun rechtbanken om verkiezingen te manipuleren en aan te sturen.

Klinkt iets hiervan bekend in de oren?


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019