Van de redactie

Op 18 mei jl. overhandigden Job Pruijser en Wil van der Klift 5115,00 euro aan de ambassadeur van Cuba, Oscar de los Reyes. Het bedrag vormt het resultaat van de NCPN-campagne om de nood ten gevolge van de drie zware orkanen in 2009 te helpen lenigen. (Foto: Manifest)

De redactie heeft er deze keer voor gekozen een aantal belangrijke achtergrondartikelen geheel te plaatsen. Het gaat daarbij om zeer wezenlijke analyses die van groot belang zijn voor de talloze discussies die op dit moment plaatsvinden over de aard, diepgang en gevolgen van de crisis. Alleen een juist inzicht maakt doeltreffend handelen mogelijk. De redactie wijst met name op de gezamenlijke verklaring die werd uitgegeven door de partijen die deelnamen aan het 18e Internationaal Communistisch Seminar in Brussel dat plaatsvond van 15 t/m 17 mei jl. In Brussel werden twee resoluties aangenomen, één over de toekomst van de jeugd en het werken met jongeren en één over de crisis. De eerste verklaring heeft u nog te goed.

Een ander maatschappijsysteem is dringend nodig. Het huidige kapitalistische is vastgelopen en kan alleen nog maar steeds opnieuw tijdelijk worden opgelapt tot een volgende diepere crisis. We schreven het in de vorige krant en de feiten staven deze vaststelling alleen maar elke dag meer.

Europa zonk in het eerste kwartaal van dit jaar dieper in een recessie en in Japan werd de deflatoire druk, veroorzaakt door de mondiale economische crisis groter, waardoor de mogelijkheid van herstel in de VS kleiner wordt.

Het bruto binnenlands product (bbp) in Europa toonde een recordval van 2,5 procent in het eerste kwartaal in vergelijking met het vorige trimester. Die teruggang was groter dan in de Verenigde Staten: 1,6 procent in dezelfde periode - ondanks het feit dat de financiële crisis in dit land begon. De Europese Centrale Bank zei dat de recessie tenminste het dubbele zal worden van wat eerder was voorspeld.

Zo'n honderdduizend gezinnen lopen volgens minister van der Laan het risico door de economische crisis de eigen woning te moeten verkopen en daarvoor een te laag bedrag te ontvangen om de hypotheekschuld mee af te kunnen lossen. Volgens de Rabobank zullen slechte kredieten de banken wereldwijd nog hard raken. De schade van de kredietcrisis voor de wereldwijde financiële sector werd door het IMF eerder geschat op 4100 miljard dollar. Daarvan is pas een derde afgeschreven!

De kredietverlening stagneert, het volume van de wereldhandel daalt drastisch, de overheidsuitgaven lopen riskant op, lonen dalen, terwijl werkloosheid, criminaliteit en sociale spanningen toenemen. De neerwaartse spiraal is nog lang niet doorbroken.

De snelheid en diepgang waarmee de economische situatie verslechtert is schokkend. De cijfers die ons dagelijks worden voorgehouden tonen vooral dat ze steeds veel slechter zijn dan de meeste economen hadden verwacht. Minister Bos gaat uit van een krimp van het bbp van tussen de 4 en 6 procent in 2009. Nederland moet voor volgend jaar rekening houden met een overheidstekort van 5,5 procent en een werkloosheid van tegen de 9 procent.

Op 14, 15 en 16 mei jl. demonstreerden 330.000 Europese vakbondsleden - op uitnodiging van de ETUC en hun nationale bonden - in Madrid, Berlijn, Brussel en Praag tegen de sociale verslechteringen in de EU. "Wij betalen niet voor jullie crisis", was overal de hoofdleus. In Madrid demonstreerden 150.000 mensen, in Berlijn 100.000, Praag 30.000 en in Brussel 50.000, waarvan een kleine 1.000 uit Nederland. Het waren indrukwekkende voorbeelden van de strijd die de komende periode zal oplaaien. Het Nederlandse aantal demonstranten was relatief laag. Iedereen was het erover eens dat het Sociaal Akkoord voor de nodige verwarring heeft gezorgd en in de praktijk de afwachtende houding die in ons land wordt ingenomen heeft versterkt. Aangezien elke nieuwe diagnose over de economische ontwikkelingen in ons land weer slechter is dan de vorige is er alleen sprake van uitstel. De eerste strijd zal nu moeten worden geleverd tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. De massa-ontslagen vragen inmiddels overal hun tol. Het antwoord van de vakbonden om de looneisen te matigen tot de nullijn gaat echter volledig voorbij aan de inzet om de crisis niet te laten afwentelen op de werkenden en uitkeringsafhankelijken. Het geld moet worden gehaald bij degenen die zich de afgelopen jaren mateloos verrijkten. Ook de pogingen in ons land om militair geweld op te hemelen moeten worden gestopt. De defensie-uitgaven moeten juist omlaag. Nederland moet zich terugtrekken uit Afghanistan.

Ook nu zijn we weer genoodzaakt om een aantal artikelen alleen op de website te plaatsen onder een aparte rubriek actueel. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen te printen en op te sturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook op de website, waar we de artikelen - steeds zichtbaar op de eerste pagina - zullen plaatsen. De redactie van Manifest hoopt op deze manier de noodzakelijke argumenten tegen de kapitalistische medialeugens zo breed mogelijk te verspreiden en de artikelen toch onder het bereik van de lezers van Manifest zonder internetverbinding te brengen (zie www.ncpn.nl).

Het verslag van de vierde vierpartijenconferentie (DKP, KPL, PVDA en NCPN) die plaatsvond op 25 en 26 april jl. in Peer/België is nog niet gereed. Op de website plaatsen we binnenkort nog een bijdrage van Lucas Zeise, auteur van onder meer 'Ende der Party, die explosion im Finanzsektor und die Krise der Weltwirtschaft' waarin hij ingaat op de aard van de huidige crisis.

De verslagen van het inspirerende 18e Congres van de PCP van 29 november tot 1 december 2008, het 18e Congres van de Griekse CP van 18 tot en met 22 februari jl. houdt u nog te goed. Aan de verslagen zal in de zomer(vakantie)periode worden gewerkt.

Verder zullen op de website verschijnen:

  1. Een analyse over de Koreaanse ontwikkelingen.
  2. Een kritisch artikel over de economische ontwikkeling van China.
  3. Twee artikelen over Venezuela. Een loflied van Fidel op Chávez en een analyse die Carolus Wimmer maakte op 14 mei jl. in het partijkantoor.
  4. Nieuwsbrief 19 van FNVvechtvoorjerecht over de strijd voor het behoud van de AOW op 65 jaar.
  5. Een reactie van Ron Verhoef op een email die hij kreeg n.a.v. zijn analyse over het onderwijs in Manifest 4.
  6. Aandacht voor twee Iraanse hongerstakers.

Manifest 7 en 8 zullen beide verschijnen met een tussenperiode van 6 weken in verband met de zomer(vakantie)periode. Manifest 7 verschijnt op 16 juli en nummer 8 op 27 augustus. Daarna weer (zolang de tweewekelijkse uitgave nog niet kan worden gerealiseerd) vierwekelijks. In totaal verschijnen in 2009 daarmee 12 kranten.

  1. Tentoonstelling: CUBA! In het Groninger Museum, Museumeiland 1, is tot 20 september, van di-zo 10-17u en vr 10-22u. Een overzicht van kleurrijke Cubaanse kunst. Inlichtingen 050-3666555 of www.groningermuseum.nl
  2. IMAST kondigt zijn zomerprogramma aan: Voor de belangstellenden in de zomerscholing van de PVDA-B. Het programma staat op: http://www.marx.be/NL/Nieuwsbrieven/nieuwsbrief37.htm

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019