Motie

De gemeenteraad van De Friese Meren, in vergadering bijeen op 11 december 2014, kennis genomen hebbend van brieven van en inspraak door inwoners van Rijs e.o. richting B&W en de Gemeenteraad, overwegende – dat ontwikkelingen in andere delen van de … Lees verder

1 2 3 4