Van de redactie

Rol van de krant en partij onmisbaar

In deze krant en op de website www.ncpn.nl wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen in de wereld. De informatie die we verschaffen staat haaks op het nieuws van de eengemaakte media, die met enkele varianten dezelfde pro-kapitalistische verdraaiing van de werkelijkheid weergeven. Steeds meer wordt ervan uitgegaan dat mensen geen moeilijke, ingewikkelde vraagstukken willen. Na een dag hard werken moet er in de media lichte kost voorhanden zijn. Een schromelijke onderschatting en vergissing nu steeds meer mensen zich gaan afvragen wat de oorzaken zijn van de snelle achteruitgang van levenspeil, democratie, cultuur en menselijke waarden. De informatie die Manifest levert, druppelt uiteraard maar mondjesmaat door. Maar alle beetjes helpen. De politieke verhoudingen in ons land bestaan immers niet voor eeuwig! De honger naar ander nieuws neemt toe.

Voor NCPN en Manifest ligt een grote berg taken te wachten. Steeds meer politiek bewuste jongeren strijden met ons mee. Dat is een enorme stap voorwaarts. Partij en krant staan midden in de hedendaagse ontwikkelingen. Rechts opportunisme en links radicalisme liggen daarbij op de loer. Het zoeken blijft naar een evenwichtige, uitvoerbare politiek. Het gebruikmaken van onze sterke kanten en begrijpen en rekening houden met onze zwakke kanten is daarbij essentieel. Onze kracht ligt in de politiek-ideologische kennis. De eenheid tussen de marxistisch(-leninistische) inzichten, positie en methode biedt - mits dialectisch toegepast - een uiterst waardevol instrument om de veranderende werkelijkheid te begrijpen en te veranderen. Of in gewoon Nederlands: de NCPN en Manifest zijn als geen andere partij en krant in dit land in staat om uitleg te geven aan de verwarrende ontwikkelingen in de wereld. Een steeds groter deel van de bevolking is op zoek naar steekhoudende verklaringen nu er een einde komt aan de Amerikaanse eeuw. De NCPN vormt samen met de CP's van Duitsland, Luxemburg en België het vierpartijen-overleg. Eind februari/begin maart vindt de 10de conferentie (in Nederland) plaats. Voorafgaand zal op zaterdag 28 februari een demonstratie plaatsvinden. We roepen op daaraan deel te nemen. Genoeg te doen dus.

De communistische wereldbeweging is op dit moment op zoek naar nieuwe wegen en balansen. Er wordt mondiaal gezocht naar effectieve antwoorden op de kapitalistische crisis en wegen naar het socialisme. Zo'n zoektocht leidt altijd noodzakelijk en onmisbaar tot discussies. Daarbij de eenheid in het oog houden is dan een vereiste. Eenheid is dringend nodig, maar nooit ten koste van de principiële uitgangspunten. De dialectische eenheid tussen principiële standvastigheid en tactische souplesse is een van de moeilijkste uitdagingen, zoals we zien bij het steeds opportunistischer optreden van de SP en al veel eerder bij het optreden van de traditionele sociaaldemocratische partij.

De onderlinge spanningen binnen het kapitalistische 'blok' nemen toe en worden zichtbaarder. Inzake Oekraïne nemen de tegenstellingen tussen Europa en de VS toe. De VS roepen openlijk om wapenleveranties aan Kiev. De VS kunnen daaraan verdienen en de gevolgen ervan vinden ver weg op een ander continent plaats. Dat praat makkelijk. De Europese regeringsleiders proberen onder de Amerikaanse druk weg te komen. Rusland wordt intussen dagelijks door de volgzame eengemaakte westerse media gecriminaliseerd (zie ook het artikel van Karel van Wolferen op de website www.ncpn.nl: de verradelijke kracht van de propaganda). Rond Oekraïne trachten de VS op basis van leugens en verdraaiingen een nieuwe oorlog uit te lokken en de NAVO te versterken. De tegenstellingen binnen de ECB worden nu zelfs naar buiten gebracht, waar dat vroeger taboe was. De noordelijke Europese staten hebben met de zuidelijke openlijk ruzie over het aanzetten van de geldpers door Draghi. Ondanks het feit dat het er naar uit ziet dat de EU haar rangen weer heeft gesloten over de aanpak van Griekenland, waren er heel duidelijke barsten in het Europees front te zien. In delen van Europa brokkelt het geloof in het bezuinigingsbeleid snel af. Het kapitalisme gaat steeds meer gepaard met gevaarlijke politieke chaos en richtingloosheid als gevolg van de onderlinge tegenstellingen.

De moordende onderlinge concurrentie maakt het kapitalistische Westen zwak. Het huidige politieke, economische, culturele en ideologische klimaat toont genadeloos de talloze interne tegenstrijdigheden, allemaal kenmerkend voor het kapitalisme, gebaseerd als het is op keiharde concurrentie om te kunnen overleven. Geopolitieke wedijver over territorium en militaire macht zijn aan de orde van de dag. Het kapitaal in crisis kan alleen nog maar overleven door de uitbuitingsgraad overal in de wereld drastisch op te voeren, de mondiale tegenstellingen te vergroten en (potentiële) tegenstanders te verzwakken, met verzet in alle soorten en maten tot gevolg. Om dat te breken worden dwang en martelen niet geschuwd (zie elders in de krant).

De VS proberen zich, met de NAVO als voertuig, staande te houden met agressief militair optreden in tal van gebieden en regio's. In het Midden-Oosten, in eerder bezette landen zoals Irak, Afghanistan en andere landen is er sprake van een permanente militaire bezetting. Het mondiale herstel staat op losse schroeven. De enige zekerheid die bestaat is dat het kapitalisme onzekerheid voortbrengt. De zich voortslepende kapitalistische crisis levert een steeds groter gevaar op van militaire operaties (onder leiding van de VS, de EU en de NAVO). Onder het mom van de inzet van vredeslegers en de bescherming van lokale bevolkingen dreigen steeds meer (grote en kleine) imperialistische oorlogen te ontstaan.

Een ander groot gevaar bestaat eruit dat de heersende klasse probeert haar invloed in de wereld en in de thuislanden te versterken door de verwarring om te zetten in noodmaatregelen, ondemocratische wetgeving, verharding van het rechtssysteem en andere ingrepen in de verworven rechten van de werkende klasse. Op mondiale schaal wordt steeds meer gezocht naar oplossingen met militaire middelen. In Nederland worden de geesten op allerlei manieren rijp gemaakt voor militair ingrijpen elders op de wereld en neerslaan van verzet in eigen land. Voordat de Koude Oorlog weer helemaal terug is moeten redelijke en progressieve mensen de handen ineenslaan en actief in verzet komen tegen het groeiende oorlogsgevaar van de VS en hun hulpjes.

Strijd voor verbetering van het levenspeil en tegen afbraak van sociale- en arbeidsrechten moet hand in hand gaan met strijd tegen de heersende verhalen, tegen de leugens van het grootkapitaal. Manifest plaatst in dit kader twee boeiende artikelen op de website: het derde en laatste deel van een analyse uit China van Song Lidan: de waarheid achter de 'middenklasse'crisis in het Westen en het eerste deel van een analyse door Zoltan Zigedy van het boek van Piketty 'Kapitalisme in de 21ste eeuw'). Het is van doorslaggevend belang dat leugens, bedrog, verdraaiingen en halve waarheden worden ontmaskerd. Manifest helpt daarbij.

Manifest houdt u op de hoogte van de werkelijke ontwikkelingen in de wereld. Lees de waarheid in Manifest

We plaatsen deze keer weer enige artikelen alleen op de website. Wie niet over internet beschikt kan ons verzoeken die artikelen uitgeprint te laten opsturen. Graag melden aan de redactie. Lees de Waarheid niet alleen in de papieren Manifest, maar ook digitaal op de website.(zie www.ncpn.nl). Op de website staat sinds kort een rubriek 'marxistische analyses'.

Deze keer in de rubriek Marxistische Analyses:

  1. Westerse 'middenklasse' III (slot), Song Lidan, vert. Louis Wilms;
  2. Kritisch essay over Piketty's Kapitaal, Zoltan Zigedy, vert. F. Willems.

Deze keer op de website:

  1. De verraderlijke kracht van propaganda, Karel van Wolferen;
  2. NCPN Friese Meren in conflict met B en W over zwembad;
  3. Herdenk de Februaristaking.

    Manifest nr. 03/2015 verschijnt op donderdag 12 maart 2015.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019