Begroeting NCPN aan 16e nationale congres Communistische Partij van Venezuela

3 november 2022

Internationaal Bureau

Beste kameraden,

Ter gelegenheid van het zestiende Congres van de Communistische Partij van Venezuela (PCV), die gehouden zal worden van 3 tot en met 5 november in Caracas, sturen we jullie kameraadschappelijke groeten van de communisten in Nederland.

Jullie Congres wordt gehouden in een periode waarin de PCV onder druk staat van de sociaaldemocratische regering, geëscaleerd door vicepremier Diosdado Cabello (PSUV). De door de APR/PCV afgevaardigde Óscar Figuera wordt tot op heden, bijna twee jaar na zijn ambtsaanvaarding, nog steeds het woord ontzegt en beperkt. Daarnaast wordt de communistische beweging wereldwijd en in Venezuela geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. De wereldwijde kapitalistische economische crisis, die versterkt wordt door de gevolgen van de COVID-19 pandemie, heeft vooral gevolgen voor de arbeidersklasse. De economische plannen van de regering van Nicolas Maduro dragen hieraan bij, als aanval op de arbeidersklasse. Deze problemen benadrukken de noodzaak van een sterke, klassengeoriënteerde arbeidersbeweging en de noodzaak voor een sterke communistische partij als voorhoede van de arbeidersklasse, die de belangen van de arbeidersklasse vertegenwoordigt.

Dit jaar is er voorafgaand aan het congres het Derde Internationale Ideologische Seminar: “De hedendaagse ideologische strijd en de centrale voorhoederol van het proletariaat als revolutionair subject onder het kapitalisme”. Dit wordt gevierd als onderdeel van het programma voor de viering van de oprichting van de Unie van Socialistische Sovjet Republieken (USSR). Door toenemende inter-imperialistische tegenstellingen wordt de noodzaak voor communistische partijen om te waken voor de strijd en principes van het socialisme steeds groter. De politieke en ideologische versterking van de internationale communistische beweging verloopt via het bevechten van opportunisme en het tegengaan van illusies en vermomde burgerlijke retoriek. Het verder ontwikkelen van de revolutionaire ideologisch-politieke lijn is dan ook essentieel.

We weten dat de PCV en haar jongerenbeweging, de JCV, onvermoeibaar strijden aan de voorhoede van de strijd voor de belangen van de arbeidersklasse in Venezuela. Ondanks de gewelddadige en politieke onderdrukking door onder andere de PSUV-regering en de SEBIN (Bolivariaanse Inlichtingendienst) zetten jullie deze strijd onverminderd voort. De succesvolle Cellen Conferenties door het land heen en de Derde Internationale Ideologische Seminar beloven een vruchtbare grond voor discussie en dat de besluiten van jullie Congres zal bijdragen aan de versterking van de strijd van de PCV en de Venezolaanse arbeidersklasse.

In de geest van het proletarisch internationalisme en solidariteit, wenst de NCPN de PCV veel succes met het zestiende Congres. Door het versterken van onze partijen en internationale solidariteit kunnen we de uitdagingen die als het gevolg van het kapitalisme ontstaan overwinnen en dichterbij komen bij de omverwerping van de dictatuur van de bourgeoisie en de vestiging van het socialisme-communisme.

Kameraadschappelijke groet,

Internationaal Bureau van de NCPN

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!