Communistische partijen veroordelen de nieuwe provocatie tegen de Communistische Partij van Venezuela (PCV)

28 februari 2023

Gezamenlijke verklaring van communistische partijen

Tientallen communistische partijen uit de hele wereld, waaronder de NCPN, hebben de onderstaande verklaring uitgebracht, in het licht van de recente provocatie tegen de Communistische Partij van Venezuela (PCV), georkestreerd door de regeringspartij PSUV. Mensen die geen lid zijn van de PCV, stonden met symbolen van de PCV op een regeringsgezinde bijeenkomst, met als doel verwarring en verdeeldheid te creëren over de positie van de PCV en haar verkozen leiding. Deze provocatie gaat gepaard met repressie, een lastercampagne en met de vervolging van PCV-leden die het voortouw nemen in de arbeidersbeweging. De PCV verzet zich tegen het afbraakbeleid van de sociaaldemocratische Maduro-regering, die de kosten van de crisis en de imperialistische economische sancties probeert af te wenden op de arbeidersklasse.

Gezamenlijke verklaring: ‘Wij veroordelen het plan tot aanval en inmenging in de PCV’

Wij betuigen onze krachtige solidariteit met de Communistische Partij van Venezuela (PCV). Wij veroordelen met klem de plannen om haar politieke leiding met frauduleuze middelen aan te vallen, hetzij via een illegale administratieve interventie (via de Nationale Kiesraad), hetzij via een gerechtelijke interventie (via het Hooggerechtshof). Dit zou een duidelijke, ongepaste en onrechtmatige inmenging in het interne leven van de PCV betekenen. Dit doen we in overeenstemming met punt vijf van het actieplan dat is goedgekeurd door de 22e Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP), gehouden in Havana (Cuba) afgelopen oktober 2022. Daarin ons wordt opgeroepen om “solidariteit te betuigen met de rechtvaardige zaak van de volkeren, met de communisten die geconfronteerd worden met vervolging en verboden op de vrije uitoefening van hun politieke en sociale rechten, en tegen onderdrukking en discriminatie op het gebied van democratische rechten en vrijheden.”

Wij verwerpen het openlijke en kwaadwillige voornemen van Diosdado Cabello, vice-voorzitter van de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV), om het plan te bevorderen en uit te voeren dat erop gericht is de PCV aan te vallen en zich haar symbolen en wettelijk verkozen boegbeeld toe te eigenen, door middel van de onaanvaardbare manoeuvre om personen die geen deel uitmaken van de PCV te gebruiken om hen voor te stellen als vermeende ‘partijleden’. Wij verwerpen deze verachtelijke manoeuvre ten zeerste, evenals de systematische aanvallen van deze leider van de PSUV, waarin hij de PCV herhaaldelijk beschuldigt van het dienen van de belangen van het Amerikaanse imperialisme, met het duidelijke doel de strijd van de communisten in Venezuela te criminaliseren.

Deze grove acties zijn een gevaarlijke escalatie van de anticommunistische praktijken van vervolging, repressie en schending van de democratische vrijheden en politieke rechten van de PCV.

Als communistische en arbeiderspartijen van de wereld, zijn wij consequent geweest in de verdediging van Venezuela tegen de imperialistische agressie en de illegale unilaterale dwangmaatregelen, die wij aan de kaak blijven stellen en veroordelen. Even standvastig en krachtig zullen we echter zijn in onze acties om de anticommunistische agressie tegen de PCV aan de kaak stellen, zoals de pogingen om haar onafhankelijke politieke actie als partij van de arbeidersklasse te verhinderen.

Wij roepen de regering van Venezuela en de leiding van de PSUV op om onmiddellijk een einde te maken aan de aanvallen op de PCV en aan het plan om de leiding van de PCV aan te vallen en haar politieke actie illegaal te maken door haar wettelijke boegbeeld af te pakken en over te dragen aan valse militanten.

Wij eisen dat het besluit en de wil die door de organisaties en militanten van de PCV tijdens haar 16e Nationale Congres afgelopen november 2022 zijn uitgesproken, worden gerespecteerd. Het beleid van de PCV wordt bepaald door haar militanten en organisaties volgens haar interne statuten, en niet door de belangen van de zittende regeringen. Wij eisen dat de onafhankelijkheid van het PCV en haar democratisch recht om autonoom haar beleid te bepalen, worden gerespecteerd.

De communistische en arbeiderspartijen die deze verklaring hebben ondertekend, zullen alert blijven op deze gevaarlijke anticommunistische ontwikkelingen in Venezuela en de gevolgen die zij kunnen hebben in de vorm van toenemende repressie en politieke vervolging van de militanten en leiders van de PCV.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!