De Europese Communistische Actie staat aan de zijde van de strijdende boeren in Europa

14 februari 2024

Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Communistische Actie

De massale boerenprotesten die plaatsvinden in veel Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Nederland en Griekenland, bewijzen dat het beleid van de EU en de burgerlijke regeringen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de “groene” transitie, tot acute problemen voor de economische overleving van boeren en veehouders heeft geleid.

De boereninkomens zijn getroffen door de enorme stijging van de productiekosten. Deze zijn hoog omdat de superwinsten van monopoliegroepen, zoals die in de energiesector, veilig worden gesteld, terwijl de kosten van de imperialistische oorlog in Oekraïne worden afgewenteld op de bevolking. .

De grote handelaren, de grote agro-industrie en het financierskapitaal, die superwinsten boeken dankzij de markt- en handelsregels van het GLB, plunderen hardwerkende boeren en dwingen hen hun producten tegen zeer lage prijzen te verkopen. Bovendien wordt door de kapitaalconcentratie en de daaruit voortvloeiende herstructureringen het voortbestaan van veel van deze boeren in twijfel getrokken.

De Europese Communistische Actie draagt volledig haar solidariteit uit aan de rechtvaardige strijd van de Europese boeren, die zien dat de vruchten van hun arbeid worden gestolen door de monopolies, de grote handelaren en de bankiers, met andere woorden door het grootkapitaal.

De hardwerkende boeren hebben gelijk. Naast de voedselproductie spelen kleine boeren een cruciale rol in het creëren van werkgelegenheid op het platteland. Daarom moeten we nu onze solidariteit versterken met hun strijd voor de onmiddellijke bevrediging van hun eisen, vooral die met betrekking tot de verbetering van de omstandigheden voor directe producenten, plattelandsarbeiders en consumenten. We pleiten voor het terugwinnen van verloren inkomsten, verlaging van de productiekosten, belastingvrije brandstof voor gebruik in de landbouw, volledige compensatie voor natuur- en andere rampen, gegarandeerde minimumprijzen, geen betrokkenheid bij imperialistische oorlogen en interventies, enz.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!