De PCV maakt de balans op na Venezuela’s parlementaire verkiezingen

31 januari 2021

Op zondag 6 december zijn parlementaire verkiezingen gehouden in Venezuela en is een nieuwparlement gekozen. Zoals in de grondwet beschreven, zal dit parlement vanaf januari 2021 haar takengaan uitvoeren.

De PCV (Communistische Partij van Venezuela) deed mee aan de verkiezingen als onderdeel van eenalliantie van onafhankelijke arbeiders-, boeren- en volkskrachten genaamd het Revolutionair VolksAlternatief (APR). Deze beslissing werd genomen door de 12e en 13e plenaire bijeenkomsten van hetCentraal Comité van de PCV nadat zij de politieke onhoudbaarheid zagen van het deelnemen in eenverkiezingsbondgenootschap met de PSUV. Dit werd ingegeven door het falen van de regering om zich tehouden aan het akkoord “PSUV-PCV gezamenlijke kaderovereenkomst om de crisis van afhankelijk enrentenierskapitalisme aan te pakken met anti-imperialistische, volksvriendelijke envaderlandslievende politieke en socio-economische acties,” welke getekend werd in de context van deverkiezingen in 2018. De beslissing werd ook ingegeven door de sterke overtuiging om door te gaanmet het implementeren van economisch beleid dat zowel tegen de bevolking als de arbeiders gekeerd isals reactie op de imperialistische crisis en sancties.Doordat de PCV zich van de PSUV distantieerde tijdens de verkiezingen betekende dat dat de APR deenige revolutionaire keus was.

Zeker gezien de duidelijke verzoening tussen regeringspartij en derechtse partijen die samen in de nationale dialoog werkgroep zitten. Daardoor stapte de APR-PCVcoalitie naar voren als een samenkomen van revolutionaire krachten die zich tegen de asocialebezuinigingsmaatregelen van de dialoog werkgroep uitspreken en samen strijden voor eenrevolutionaire weg uit de kapitalistische crisis.Door deze realiteit was het gehele electorale proces moeilijk en complex voor de PCV en de APR.

Dit begon al met de voorwaarden voor de parlementaire verkiezingen die in de nationaledialoogwerkgroep overeengekomen zijn door de regeringspartij en de oppositie. Een conversatie waarde PCV van buitengesloten was. Hierdoor konden de regeringspartijen en de rechtse partijen voordeelbehalen van de overeengekomen voorwaarden rondom kandidaatsregistratie en de toegang tot reclames,communicatiemiddelen en mediamiddelen.

Deze verkiezingsovereenkomst tussen de regerende partij en rechts creëerde een enorm voordeelvoor hen over de kieslijst van de PCV, waarbij zelfs de verkiezingswet werd overtreden en devolgende onregelmatigheden plaatsvonden:

De regerende partij en de oppositiekandidaten hoefden zich niet te houden aan de regels over de spreiding en afwisseling van gender bij het nomineren van kandidaten. Terwijl de APR en de PCV zich hier streng aan moesten houden om hun nominaties geaccepteerd te krijgen, konden de PSUV en rechts deze regels negeren.De regerende partij heeft de algemene media en overheidsevenementen gebruikt om het verkiezingsprogramma van de APR en de PCV aan te vallen. Doordat hier verder geen debat aan werd geweid in het parlement, of zelfs maar de mogelijkheid werd gegeven om via de media te reageren, kon de PCV haar recht om te reageren op deze aanvallen niet uitoefenen.

Tijdens de verkiezingscampagne hebben de publieke media een censuursbeleid gevoerd jegens de kandidaten van de APR-PCV, terwijl alle andere kieslijsten, zowel die van de regerende partij als van de rechtse partijen, openlijk uitgezonden werden. Dit was een overduidelijke overtreding van de kieswet die de media eraan houdt om alle partijen op een gebalanceerde manier te weergeven.Alhoewel de verkiezingsprogramma’s van alle partijen op zowel publieke als private media werden uitgezonden, werd de PCV geweerd door de publieke media en kreeg zij allerlei moeilijkheden opgeworpen om te adverteren in de private media. Ook dit was een overduidelijke overtreding van de kieswet.

Alsof dat nog niet genoeg was, werden de PCV en de APR uitgesloten van verkiezingsdebatten en verdiepingsnieuwsitems op zowel de publieke als de private televisie en de meeste radiostations.Het gebruik van overheidsmiddelen om de verkiezingscampagne vorm te geven door de regerende partij.

Tijdens het stemmen op 6 december werden onze waarnemers in verschillende deelstaten niet toegelaten tot de stemlokalen door de autoriteiten.Ook werden de stemlokalen op de verkiezingsdag niet gesloten op de normale tijden volgens de procedure, maar werden ze 3 uur extra opengehouden, ook al waren ze leeg.

Dit zijn de complexe omstandigheden, obstakels en willekeurigheid die onze partij en de coalitievan organisaties in de APR tegenkwamen tijdens het verkiezingsproces en op de dag van deverkiezingen zelf. Aangezien ons programma een uiting is van de arbeidersklasse, de boeren en debevolking is ons budget al niet groot. Hier bovenop kwam de censuur en het massale opportunisme vande regerende partij en rechts.

Onze uitsluiting van communicatiemiddelen had het duidelijke doel om de APR en de CommunistischePartij van Venezuela uit het publieke zicht te houden, zodat de valse tegenstelling tussen de PSUVen de oppositiepartijen het podium zou krijgen. Zij probeerden de PCV als optie voor kiezers uit tewissen, zodat de rechtse partijen meer stemmen zouden krijgen en de enige echt revolutionaire krachtgeen deel zou uitmaken van het nationale parlement.

Ondanks de obstakels heeft de PCV een groter gedeelte van de stemmen binnen gehaald met 2,73% vande totale stemmen. Dit was genoeg om één afgevaardigde aan te stellen, dankzij de methodiek voor hettoebedelen van zetels die door de Nationale Electorale Raad (CNE) wordt aangehouden. Met dezestemmen is de PCV de op 5-na-grootste partij van de 25 partijen die meededen in de verkiezingen.De verkiezingen werden gekenmerkt door een hoog onthoudingspercentage van 70%. Dat betekent datzowel de PSUV en de rechtse partijen hierdoor beïnvloed zijn in hun netto en relatievestemopbrengsten vergeleken met de verkiezingen van 2015, waar het onthoudingspercentage 30% was.De PCV ervaarde flinke groei in zowel de netto stemuitkomsten als de relatieve vergeleken met deverkiezingen van 2015. Van 113.000 stemmen (0,8%) in 2015 gingen we naar 170.000 stemmen (2,73%) in2020.

De 277 zetels in het parlement werden als volgt verdeeld:PSUV en de partijen die deel zijn van de Grote Patriottische Pool: 69,34% van de stemmen voor 253 zetels (91% van de zetels)Rechtse partijen:Democratische Actie: 6,34% van de stemmen voor 11 zetels (3,97% van de zetels)COPEI: 2,82% van de stemmen voor 1 zetel (0,36% van de zetels)Progressieve Voortgang: 4,43% van de stemmen voor 3 zetels (1,08% van de zetels)Verandering: 4,56% van de stemmen voor 3 zetels (1,08% van de zetels)Venezuela Eerst: 4,18% van de stemmen voor 2 zetels (0,72% van de zetels)Het Revolutionaire Volks Alternatief (APR):PCV: 2,73% van de stemmen voor 1 zetel (0,36% van de zetels)Dit telt op tot een totaal van 274 aangewezen zetels, waarbij ook nog 3 afgevaardigden vaninheemse bevolkingsgroepen een zetel toegewezen krijgen voor een totaal van 277 parlementsleden.

Het aantal parlementsleden dat de PCV kon afvaardigen is aangetast door het onevenredigetoewijzingsmodel van het CNE waarbij de partij met het grootste stemaantal de kans heeft om eenrelatief groter deel van de zetels te bemachtigen dan het deel van de stemmen dat zij kregen. Opdeze manier kregen de PSUV en de partijen van de Grote Patriottische Pool 91% van de verkiesbarezetels met slechts 69% van de stemmen. Dit toewijzingsmodel werd gebruikt ondanks het principe vanproportionele representatie en politiek pluralisme welke vastgelegd zijn in artikels 2, 4, 5, 6, 62,63 en 70 van de Grondwet van de Bolivarische Republiek Venezuela.

De PCV is van plan om passende juridische actie te nemen bij het Hooggerechtshof en het CNE omhet toewijzingsmodel onder de loep te nemen, want deze respecteert niet het principe vanproportionele representatie. Als deze proporties wel gerespecteerd waren, had de PCV eenvertegenwoordiging van 7 tot 9 parlementsleden gehad.

Zelfs met alle censuur en de excessieve voordelen van andere partijen die ingezet werden tegen dePCV, lukte het om de blokkade tegen ons te doorbreken en zorgden we voor de aanwezigheid van eenonafhankelijke en klassenbewuste kracht in het nieuwe parlement.

Naast de relevante verkiezingsuitslagen hebben we ook onze belangrijkste politieke overwinningbehaald: het consolideren van een maatstaf voor de hereniging van linkse en revolutionaire krachtendie de kapitalistische offensieven en het ontmantelen van sociale verworvenheden het hoofd bieden.

De APR is versterkt als een authentieke ruimte waar arbeiders, boeren, communards en de bevolkingsamen kan strijden tegen kapitalistische bezuinigingen, het verslappen van arbeidswetgeving,privatisering en imperialistische agressie.

Bron: https://prensapcv.wordpress.com/2020/12/20/balance-de-las-elecciones-parlamentarias-del-6-de-diciembre-en-venezuela/

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!