REACTIE NCPN OP VERSLAG INFORMATEUR COLLEGEVORMING

Voorzitter, aan de orde het eindverslag van de informateur, met als bijlagen de verslagen van de gesprekken met de fractievertegenwoordigers. Een aantal opmerkingen naar aanleiding daarvan. Allereerst de zojuist door de informateur geplaatste opmerking dat de fracties van mening waren dat eerdere democratisch            genomen besluiten over bezuinigingen niet teruggedraaid kunnen worden. Ik zeg het zo: eerdere democratisch genomen besluiten kunnen alleen teruggedraaid worden door nieuwe democratisch genomen besluiten….  De nieuwe coalitie wil raadsbreed optrekken, zo staat het er. Als ik de krantenberichten moet geloven dan zal er van een nieuwe coalitie echter geen sprake zijn. En ‘raadsbreed’ optrekken lijkt in de plaats te komen van het in de verkiezingscampagne veel gehoorde dat de positie van de gemeenteraad ten opzichte van die van B&W niet alleen verdedigd maar ook versterkt moet worden. Het is nog maar de vraag of de positie van de hele raad verbetert als de raad steeds vooraf ‘meegenomen’ wordt bij de plannen van B&W. Binnenskamers, buiten de openbaarheid de neuzen dezelfde kant opkrijgen is politiek voordelig voor een college en collegepartijen en nadelig voor de oppositie.

Als we dan ook kijken naar de partij-politieke samenstelling van het college, dan is er geen sprake van een afspiegeling van de nieuw gekozen gemeenteraad. Opname van de PvdA in de coalitie zou daarbij in de buurt gekomen zijn, met de VVD erbij niet. Want de gezamenlijke ‘linkse’ partijen hebben meer gewonnen dan de VVD. Nu is er sprake van een nog breder rechts college dan er al was. Dat is dus, zoals in het verslag staat: ‘een slapende reus ontwaakt’. Voor de NCPN zal het de komende jaren eerder om gaan dat het beter is slapende honden niet wakker te maken…. En, om in de sfeer van de bloemrijke taal te blijven: er is geen sprake van ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’. Dat van die nieuwe lente klopt, maar het geluid zal menigeen bekend in de oren klinken.