SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan het College van B&W van De Fryske Marren.
Lemmer/Joure, 27 februari 2024.
Gisteren verscheen het rapport ‘Blind voor mens en recht’ van de parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid in de openbaarheid. Dit rapport hekelt niet alleen het optreden van achtereenvolgende kabinetten in dezen, maar noemt ook uitvoeringsinstanties waaronder de gemeenten daar waar het uitkeringen zoals in het kader van de Bijstand betreft. De vraag rijst – ook in genoemd rapport – wat instanties geleerd hebben van een eerder onderzoeksrapport ‘Ongekend onrecht’ over het schandaal toeslagen kinderopvang. Er wordt zelfs niet uitgesloten dat iets dergelijks weer kan gebeuren.
Ook in De Fryske Marren zijn zaken voorgekomen vanuit institutioneel wantrouwen tegen inwoners die van de gemeente afhankelijk zijn of waren. Enkele daarvan heb ik doordat inwoners mij als NCPN-volksvertegenwoordiger in vertrouwen namen van dichtbij meegemaakt en, dat durf ik wel te zeggen, zonder mijn bemoeienis voor deze inwoners slecht zouden zijn afgelopen. Opgelegde hoge boetes en strenge maatregelen konden dan voorkomen worden. Maar wie weet om hoe velen het gaat die door het strenge en vanuit wantrouwen gevoed gemeentelijk beleid in ernstige problemen zijn gekomen?
Het voorgaande is voor mij aanleiding u het volgende te vragen;
  1.   Is het al eerder verschenen onderzoeksrapport ‘Ongekend onrecht’ met betrekking tot het schandaal toeslagen kinderopvang voor u aanleiding geweest de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake de bijstandsuitkeringen/aanvragen kritisch te belichten?
  (2).    Wat is uw reactie op het onderzoeksrapport ‘Blind voor mens en recht’ voor zover het de strengheid en de hardheid van de uitvoering van de Participatiewet betreft?
Hoogachtend
Rinze Visser (NCPN)