DE FRYSKE MARREN EN DE LEMMER

Wij staan erom bekend mensen te helpen om hun recht te krijgen en onrecht tegen te gaan. Al die tijd en energie gaat niet ten koste van het optreden in de gemeenteraad. Integendeel, want  onder de mensen zijn komt het optreden in de gemeenteraad juist ten goede. Ook het indienen van moties (voorstellen) en amendementen (wijzigingsvoorstellen) is een belangrijk onderdeel van het optreden in raadsvergaderingen. Meer dan eens gebeurt dat samen met andere partijen, als wij dat in het belang van de bevolking vinden. Zo hebben Sake en ik de afgelopen jaren veel contacten met inwoners uit meerdere dorpen in de gemeente opgedaan.

Nogal wat inwoners van Lemmer hebben het gevoel dat Lemmer in de nieuwe gefuseerde gemeente aan het voeteneind is komen te liggen. Dikwijls horen wij dan dat er in Joure veel meer kan  dan in Lemmer. Dat de wekelijkse krant, die wij altijd de ‘Lemsterkrant’ noemden van het toneel verdwenen is en nu Jouster Courant heet, zal zeker aan dat  gevoel bijgedragen hebben. Dit bracht mij ertoe om eens naar de kandidatenlijsten voor de komende raadsverkiezingen te kijken. Van de 78 kandidaten die in Joure en Lemmer woonachtig zijn wonen er 48  in Joure en 30 in Lemmer.
Van de eventueel verkiesbare kandidaten wonen er 11 in Joure en 6 in Lemmer.  De conclusie kan niet een andere zijn dat de meeste partijen Lemmer niet zo belangrijk vinden…

Dat de NCPN nogal veel kandidaten uit Lemmer op de lijst heeft staan, heeft zowel een historische als politieke achtergrond. De NCPN heeft vooral in Lemmer haar wortels, terwijl er in de rest van de huidige gemeente nauwelijks partij-afdelingen waren. Bij de verkiezingen van vier jaar geleden zagen we buiten Lemmer ook het aantal NCPN-stemmers stijgen. Echter, voor de NCPN zijn alle inwoners van de gemeente, waar ze ook wonen, even belangrijk. Maar voor de inwoners van Lemmer blijft het belangrijk dat er benaderbare plaatsgenoten/raadsleden zijn, die niet allereerst de bureaucratische en tijd verslindende weg bewandelen.

In verband met Corona heeft het Rijk vele miljarden in de economie gestopt. In het regeerakkoord worden de grote vermogens worden niet aangepakt. In verband met de oorlog in Oekraïne lopen de prijzen van energie en de dagelijkse boodschappen gierend uit de hand. De inflatie – geldontwaarding – is ongekend hoog. Naast het menselijk leed dat de oorlog met zich meebrengt heeft deze oorlog ook  grote nadelige gevolgen voor miljoenen inwoners van andere Europese landen, ook Nederland. Het zijn weer de ‘grote jongens’, zoals de energiemaatschappijen en andere oorlogswinst-makers die er grof geld aan verdienen. Vooral mensen met lage inkomens moeten nu beschermd worden. En, die oorlog moet zo snel mogelijk stoppen. Maar daar gaat de NCPN in De Fryske Marren niet over…

Rinze Visser,
Lijstaanvoerder NCPN.