Crisis grijpt om zich heen

“En toch zijn er de afgelopen decennia zeer veel boerderijen bijgekomen… Zoals  daar zijn: woonboerderijen, zorgboerderijen, drugsboerderijen en seksboerderijen. Allemaal in de plaats gekomen van gestopte boerenbedrijven…! Maar denk ook aan de textielindustrie, aan de leerindustrie, aan de scheepsbouw, aan de vele zuivelfabrieken die er niet meer zijn, denk aan de ziekenhuizen die er niet meer zijn. Ook dat is kapitalisme! Zeker, het gaat niet goed met het milieu. Maar het laatste mootje snoekbaars uit het IJsselmeer zal niet worden opgegeten door iemand die tot de door de elites geminachten behoort.

Één groepering uit de bevolking die vooral met die minachting te maken heeft, dat zijn de mensen die van gemeentelijke bijstand afhankelijk zijn. Ja, ik weet het: de wet – de Participatiewet – moet uitgevoerd worden..!  Ik heb voorbeelden – schrijnende voorbeelden – hoe er, ook in deze gemeente, soms met deze mensen wordt omgegaan. Nu lijken ze in Den Haag ook een beetje wakker te zijn geworden. Meer maatwerk, minder streng, zo heb ik gelezen. Ik ben echter bang dat het waarschijnlijk uit de geloofsovertuiging van de minister voortkomend sociaal gevoel het niet zal winnen van de overheersende kapitalistische moraal van haar omgeving, dat men tegenwoordig ‘neo-liberalisme’ noemt.

Straks in het najaar komen er de voorstellen van een nieuw College van B&W. De NCPN zegt: ga niet bezuinigen op sociale zaken! Bereidt u voor op extra steun die noodzakelijk zal blijken te zijn! Hoge inflatie, geld verslindende bewapening, crisis en nog eens crisis. Voorkom afsluitingen van nutsbedrijven, voorkom huisuitzettingen! Want heel veel inwoners zullen voor grote problemen komen te staan. De NAVO heeft nu officieel Rusland tot vijand verklaard. Zo wordt een regionale oorlog tot een wereldoorlog, voorlopig een ‘koude’ wereldoorlog. En er is niets dat zoveel geld kost als een oorlog, ook als het een koude is…“.