NCPN over jeugdzorg

Onlangs was de verordening jeugdzorg in de gemeenteraad van De Fryske Marren aan de orde. De NCPN bracht daar haar zienswijze naar voren: “In artikel 2.1 staat dat de sociale basis voor jeugdigen van het grootste belang is. Dat klopt, want alles wat er in dit land wel of niet goed gaat – dus ook in onze gemeente – begint met de sociale basis. Hoe groeien kinderen op? In wat voor een maatschappij groeien zij op? Als kinderen niet kunnen voldoen aan alle eisen die gesteld worden, dan is dat een maatschappelijk probleem. Als de basisvaardigheden in het onderwijs achteruit gaan; als het aantal jeugdige mobiel-verslaafden tot peuters aan toe stijgt; als het drugsgebruik onder jongeren zo langzamerhand als iets normaals wordt gezien, dan zijn dat maatschappelijke problemen. Als levensmoeheid en depressies onder jongeren toenemen, het aantal kinderen dat in armoede opgroeit toeneemt, dan zijn dat problemen van de maatschappij waarin wij leven. Die problemen moeten niet geïndividualiseerd worden!

Als je als kind niet meetelt als je niet voorbestemd bent voor een hoge opleiding, dan zijn dat niet individuele problemen, maar maatschappelijke problemen. Als je als kind er niet bijhoort als je ouders geen geld hebben voor dure merkkleding, als het normaal wordt gevonden dat schoolreisjes naar buitenlanden gaan en niet te betalen zijn, dan is er iets grondig mis met deze maatschappij. Je kunt een mooie verordening maken, maar daar lossen wij die maatschappelijke problemen niet mee op. Overigens, hoe staat het met de sociale basis voor de jeugdigen in onze gemeente? Hoe staat het met het peil van voorzieningen in onze gemeente?

Sommigen noemen deze maatschappij een meritocratie. Maar het is het kapitalisme van deze tijd, welk zich in meerdere decennia ontwikkeld heeft. Men noemt het ook wel neo-liberalisme, tot voor kort door vrijwel alle politieke partijen gedragen.Unicef zegt dat de belangen van kinderen tijdens de corona onvoldoende zijn meegewogen. Onze buurgemeente Súdwest-Fryslân heeft het stress-niveau onder jongeren onderzocht – daar kwamen zorgelijke cijfers uit tevoorschijn. In onze gemeente zijn er signalen  van toenemend drugsgebruik onder jongeren. Als we het over een sociale basis hebben dan is investeren daarin noodzakelijk. Er is al veel te veel bezuinigd.

De NCPN maakt zich grote zorgen over het opgroeien van vele jongeren. Ja, ook die van rijke ouders…. Want als die later politiek en bestuurlijk aan de touwtjes trekken, dan gaan we door op deze weg. De verkeerde weg…