ALGEMENE BESCHOUWINGEN IN GEMEENTERAAD DE FRYSKE MARREN

Onlangs hielden de woordvoerders van de tien fracties in de gemeenteraad algemene beschouwingen. Gedeelten van het door de woordvoerder van het door de NCPN naar voren gebrachte volgen hieronder.
“Wij leven in een tijd van constante oorlogsdreiging en van echte oorlogen, waarvan het einde niet inzicht is. Terwijl overal de doden en gewonden vallen worden de mensen rijp gemaakt voor het aanvaarden van het nog meer betrekken van ons land bij internationale conflicten. Dat dit zeer vele miljarden kost, daarvan wordt de rekening binnenkort opgemaakt (…) Een nieuw gevecht om herindeling van de wereld is al begonnen. Het gevecht om macht en invloed – economisch en militair – over voormalige sovjet-republieken tussen Rusland , de Verenigde Staten van Amerika, de EU en China is in volle gang. De afnemende invloed van de Verenigde Staten en Europese landen in Afrika en de toenemende invloed daar van China en Rusland zijn evenzovele lonten waaruit een wereldbrand kan ontstaan. Het grootkapitaal, dat van Rusland die worden oligarchen genoemd, die van de Westerse wereld heten gewoon Musk of Gates of mevrouw Heineken(…)”
“In deze wereld wordt onder alle oorlogsdreiging het decadente leven verheerlijkt. Velen zijn op zoek gegaan naar ‘een betere versie van zichzelf’ en zijn daar nog dagelijks mee bezig. Een pilletje hier, een schotje daar – la dolca vita…. IN Nederland worden politieke partijen als een spel kaarten door elkaar geschud. De jarenlange veronachtzaming van een groot deel van de bevolking heeft ook in de laatste verkiezingsuitslagen haar sporen nagelaten. Als onbelangrijk, als de onfatsoenlijken en als cultuurbarbaren bestempeld, hebben zij een stem op een bepaalde partij uitbrengen als een poging tot enig eerherstel gezien. Om ongezien toch gezien te worden, om voor even een gezicht te krijgen(…) Ja, de vele briefschrijvers die tegen opvang van vluchtelingen zijn die maken geen taalfouten, behoren niet tot de laaggeletterden. Allemaal nette mensen….(…)”
“De nieuwe financieringssystematiek voor het Gemeentefonds, die het Rijk na 2026 gaat hanteren zal grote gevolgen voor de financiéle positie van de gemeenten hebben. Het is daarom dat ik als NCPN-raadslid het manifeste van verzet – een initiatief van raadsleden in Nederland met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de gevolgen voor de inwoners – onderschreven heb. En vergeet niet: bovenop de te verwachten korting van €3000.000.000.- komen er ook nog nieuwe bezuinigingen. En vergeet ook niet de al ingeplande bezuiniging op de jeugdzorg van €500.000.-. En vergeet ook niet: er komt geen miljonairstax; er komt geen afroming van de hoge winsten die gemaakt zijn en nog gemaakt worden, onder andere in de bewapeningsindustrie. Men zal het geld bij het gewone volk weg willen halen…!(…)”
Na nogmaals gewezen te hebben op de boosheid van veel mensen in dit land – de laag opgeleiden genoemd – en het stemgedrag van een flink deel van hen (“het gewone volk dat geen hoofdrollen krijgt in films, in romans, in musicals, in televisieseries,, hoogstens een enkele keer als figurant, als krompratende voorbijganger, want er moet ook gelachen worden”), vroeg de NCPN aandacht voor een aantal in de gemeente spelende kwesties.