ZORGEN MUNITIEOPSLAG OMGEVING LEMMER

Al eerder liet de NCPN weten niets te voelen voor een NAVO-munitie-opslagplaats ten Oosten van Lemmer als een van de mogelijkheden en onderdeel van militarisering van Noord-Nederland. Nu hebben ook B&W van de gemeente De Fryske Marren te kennen gegeven niet zo gelukkig met een grote munitie-opslagplaats ten Oosten van Lemmer te zijn. Het dagelijks bestuur van de gemeente deed dat door middel van de mogelijkheid tot inspraak (het indienen van een zienswijze) en noemde daarbij de consequenties voor wonen, werken en landbouw en recreatie in verband met de grote veiligheidsbuffer om het complex waarbinnen niets meer zou kunnen.

Ook zijn B&W niet blij met de trainingen met explosieven die daar plaats zullen vinden en vragen in hun zienswijze dit gezien de veiligheid  te schrappen, wat het in de zienswijze ingenomen standpunt ernstig verzwakt omdat men daardoor de aangebrachte consequenties lijkt te willen aanvaarden. Het eerder door de NCPN genoemde gevaar van onveiligheid omdat een dergelijke munitieopslagplaats vlak bij een dicht bewoond gebied in geval van oorlog een militair doelwit zal worden met alle nare gevolgen van dien, is geen onderdeel van hun zienswijze.

De NCPN ziet een gevaarlijke internationale ontwikkeling van verscherping van de gevechten om macht en invloed, om grondstoffen en markt-hegemonie, wat door de begonnen oorlog van Rusland tegen Oekraïne een nieuwe gevaarlijke dimensie heeft gekregen en de oorlogsindustrie internationaal nieuwe impulsen heeft gegeven. We zien een wedloop richting oorlogssterkte met zeer kwalijke gevolgen voor de volken. Ook voor Nederland, voor Fryslân en voor de inwoners van De Fryske Marren. Het is de hoogste tijd om na te denken over een nieuwe beweging voor de vrede. Oorlog maakt meer  kapot dan je lief is!