Gezamenlijk tegen de gevolgen van de crisis

13 juni 2022

Gezamenlijke verklaring DKP, KPL en NCPN

In het weekend van 11-12 juni vond de jaarlijkse driepartijenconferentie plaats van de Duitse Communistische Partij (DKP), de Communistische Partij van Luxemburg (KPL) en de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN). De conferentie vond dit jaar plaats te Remich in Luxemburg. Het thema dat op zaterdag werd behandeld was: ‘Het karakter van de kapitalistische economische crisis, en het beleid van de regeringen en de EU in reactie op de crisis.’ Op zondag werd gesproken over het thema: ‘De gevolgen van de crisis en het beleid van de regeringen en de EU voor de arbeidersklasse, de vormen van verzet daartegen en perspectieven voor de strijd.’ Over deze thema’s hebben de delegaties van de partijen uitgebreid hun analyses besproken en ervaringen uitgewisseld. Sommige van de bijdrages zullen komende tijd worden gepubliceerd in Manifest. De drie partijen stelden de onderstaande gezamenlijke verklaring op.

Communisten uit Duitsland, Luxemburg en Nederland overlegden over de hedendaagse opgaven

Vertegenwoordigers van de DKP, de KPL en de NCPN overlegden op hun gezamenlijke conferentie, die plaatsvond op 11 en 12 juni in Remich (Luxemburg). Hier spraken zij over hun inschatting van de huidige fase van de crisis van het kapitalisme en de gevolgen daarvan voor de arbeidersklasse in hun respectievelijke landen. Zij stelden vast dat de heersende klasse de coronapandemie en recent steeds meer de oorlog in Oekraïne gebruiken om de herverdeling van maatschappelijke welvaart van onder naar boven te versnellen. Dit beleid heeft sterke negatieve effecten op de leefomstandigheden en de koopkracht van werkenden, jongeren en gepensioneerden.

De vertegenwoordigers van de drie partijen informeerden elkaar over de concrete ontwikkelingen van de crisis in hun landen en daarover, hoe de Europese Unie en de nationale regeringen de kosten van crisis op de arbeiders afschuiven, evenals over de verschillende vormen van strijd van arbeiders tegen dit beleid. Zij wijzen af dat de oorlog in Oekraïne als voorwendsel wordt gebruikt voor enorme prijsstijgingen en verhoogde militaire uitgaven. De DKP, de KPL en de NCPN ondersteunen onderhandelingen in plaats van wapenleveranties als uitweg uit de oorlog in Oekraïne. Ze zijn het erover eens dat de strijd van de communisten voor sociale en politieke rechten van arbeiders en evenzeer tegen de oorlog en de NAVO, en voor vrede en ontwapening, moet worden geïntensiveerd.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!