Groet NCPN voor 25e congres DKP

20 maart 2023

Commissie Internationaal

Beste kameraden,

Ter gelegenheid van het 25e congres van de Duitse Communistische Partij (DKP) sturen wij kameraadschappelijke groeten vanuit de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN).

Jullie congres wordt gehouden op een moment dat de Duitse arbeidersklasse voor nieuwe uitdagingen staat. Vandaag de dag, onder het mom van de oorlog in Oekraïne, worden arbeiders gekweld door hoge inflatie. Dit maskeert dat deze inflatie veroorzaakt wordt door het kapitalistische systeem dat inherent crises voortbrengt. Crises die werkende mensen in armoede stort om de winst van de grote monopolies veilig te stellen. Ondertussen nemen de tegenstellingen tussen de imperialistische machten en de tegenstellingen binnen het kapitalisme toe.

De Duitse en Nederlandse arbeidersklasse delen een lange geschiedenis van solidariteit en broederschap hetgeen we koesteren. Het is belangrijk dat onze partijen samenwerken, standpunten en ervaringen uitwisselen op basis van het marxisme-leninisme. Onze partijen werken samen in verschillende gremia zoals het drielandenoverleg. De DKP heeft onlangs op onze jaarlijkse Februaristaking herdenking en bij het 30-jarig jubileum van onze partij de NCPN.

In de geest van proletarisch internationalisme en solidariteit wenst de NCPN de DKP een vruchtbaar 25e congres. Alleen door onze partijen te versterken, kunnen we de uitdagingen van vandaag de dag overwinnen en de dictatuur van de bourgeoisie omverwerpen. Alleen dan kunnen wij strijden voor socialisme-communisme.

Lang leve de vriendschap tussen de DKP en NCPN
Lang leve het marxisme-leninisme!
Lang leve het socialisme-communisme!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!