Subcommissie Senaat VS verwerpt beschuldigingen tegen Cuba

Van de redactie buitenland

Meer dan 9 miljoen Cubanen, in 800 demonstratieve optochten en 2.230 bijeenkomsten over het hele land gaven hun steun aan het voorstel van Fidel Castro om in de Cubaanse grondwet op te nemen dat het socialisme op Cuba 'onaantastbaar' is. Een duidelijk antwoord op de oorlogszuchtige taal van Bush en de pogingen van Oswaldo Paya om de stabiliteit van het land uit te hollen middels een referendum.
De beschuldigingen tegen Cuba dat het eiland in staat zou zijn om chemische en biologische wapens te produceren en hier geen afdoend ontkennend antwoord op te hebben, zijn door een subcommissie van de senaat van de VS verworpen. De subcommissie voor zaken van het oostelijk halfrond van de Senaat heeft John Bolton, die de beschuldiging geformuleerd had, opgeroepen te verschijnen, maar deze heeft verstek laten gaan.

De voorzitter van de senaatscommissie, Christopher Dodd, zei: "Ik hoop dat de regering Bush weerstand heeft tegen de neiging om niet gerechtvaardigde argumenten op het politieke strijdtoneel te gooien, en vooral wanneer degene die zich hiervoor zou moeten verantwoorden niet verschijnt".

In uitlatingen aan de conservatieve organisatie Heritage, heeft John Bolton op 6 mei bevestigd dat Cuba beperkte mogelijkheden heeft om chemische en biologische wapens te produceren.

Bolton moest aan de subcommissie uitleggen waarop zijn verklaringen gebaseerd zijn, maar de regering Bush zond in zijn plaats de onderminister van de geheime inlichtingendienst, Carl Ford.

Gebruikmakend van argumenten van staatsveiligheid, heeft Ford vanaf het begin aangegeven dat hij niet veel kon zeggen over de feiten waarop Bolton zijn beschuldigingen tegen Cuba baseerde.

Ford zei ook dat er in de wereld veel staten zijn, waaronder Cuba, die een infrastructuur hebben om biologische wapens te ontwikkelen.

Dodd vroeg Ford of hij op zijn minst kon aangeven of hij persoonlijk de woorden van Bolton had onderzocht om erachter te komen waarom Bolton de beschuldigingen tegen Cuba deed.

Ford bevestigde dit evenals de CIA, maar hij zei niets over de feiten die de VS had om Cuba te beschuldigen.

Carter, ex-president van de VS, verklaarde tijdens zijn bezoek aan Cuba dat het eiland dit soort wapens niet produceert en ook geen technologie doorspeelt naar andere landen voor dit doel. Hij vertelde tijdens een bezoek aan het 'Centro de Ingeniera Genética y Biotecnología' van Havana, dat hij voor zijn bezoek aan het Witte Huis had gevraagd of de Noord-Amerikaanse inlichtingendienst bewijzen had dat Cuba met het bioterrorisme verbonden zou zijn, hetgeen ontkend werd.


Bron: Granma, 6 juni 2002, vertaling: Anne Vervoorn.

Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019