Na een jaar sinds de imperialistische oorlog in Oekraïne

14 april 2023

Gezamenlijke verklaring van communistische partijen

We moeten de strijd tegen de monopolies en de bourgeoisie versterken, voor de omverwerping van het kapitalisme, voor de versterking van de klassenstrijd, tegen de imperialistische oorlog, voor het socialisme!

Er is een jaar verstreken sinds het begin van het imperialistische oorlog in Oekraïne, dat een van de gevolgen is van de tragische situatie die zich heeft ontwikkeld na de omverwerping van het socialisme en de ontbinding van de Sovjet-Unie. De inwoners van Oekraïne en Rusland die in vrede leefden en samen bloeiden als Sovjetrepublieken onder de USSR, vergieten nu al negen jaar lang hun bloed, met als hoogtepunt het bloedbad van vorig jaar. Dit is het gevolg van de plannen van de VS, de NAVO en de EU, in de context van de felle concurrentie van deze mogendheden met het kapitalistische Rusland over de controle over markten, grondstoffen, transportnetwerken en geopolitieke pijlers in de Euraziatische regio.

De Communistische en Arbeiderspartijen zijn solidair met de volkeren van Oekraïne en Rusland, die het imperialistische conflict met hun bloed betalen. We hebben aan de volkeren getoond en blijven hen laten zien dat de ontwikkelingen in Oekraïne plaatsvinden in het kader van het monopolie kapitalisme, waarbij we de valse voorwendselen die door beide kanten van het conflict worden gebruikt verwerpen.

Wij verzetten ons tegen het optreden van fascistische en nationalistische krachten, tegen het anticommunisme, de vervolging van communisten en de vakbondsvervolging, die in het eerste jaar van de imperialistische oorlog in beide landen werden geïntensiveerd.

Wij prijzen de acties die dit jaar zijn gehouden door een reeks CP’s, die de massa’s mobiliseerden tegen de imperialistische oorlog door middel van verklaringen, massa-evenementen, bijeenkomsten, demonstraties buiten de militaire bases van de NAVO en de VS, in havens, spoorwegen en snelwegen tegen het sturen van nieuwe wapens naar het slachthuis van de imperialistische oorlog. We roepen onze zusterpartijen op om zich bij dit noodzakelijke verlichtings- en praktische werk aan te sluiten.

We benadrukken nogmaals dat de volkeren er geen belang bij hebben om aan de zijde van de ene imperialist of de andere te staan, aan de zijde van een alliantie of een andere die de belangen van de monopolies dienen.

Wij roepen de arbeiders van de bij de oorlog betrokken landen op om hun strijd door te zetten tegen de propaganda van de bourgeoisie die de volkeren onder allerlei valse voorwendselen naar de “vleesmolen” van de imperialistische oorlog wil lokken. Om te eisen dat militaire bases worden gesloten en dat alle troepen die op missie zijn in het buitenland naar huis worden gestuurd. Om de strijd voor het terugtrekken van hun landen uit imperialistische organisaties en allianties, zoals de NAVO en de EU, te versterken.

Het belang van de arbeidersklasse vereist dat het klassen aspect wordt benadrukt bij het analyseren van de ontwikkelingen, zodat de bevolking gezamenlijk optreedt tegen het kamp van de imperialisten, die strijden voor hun belangen en daarbij enorme menselijke verliezen veroorzaken, uitgebreide materiële schade veroorzaken en de hele mensheid blootstellen aan het reële gevaar van nucleaire vernietiging.

De arbeidersklasse moeten haar eigen onafhankelijke pad uitstippelen en de klassenstrijd tegen de monopolies, de bourgeoisie en de imperialistische oorlog versterken, voor de omverwerping van het kapitalisme, voor het socialisme, dat even relevant en noodzakelijk blijft als ooit tevoren en de weg wijst naar vrede, vriendschap en wederzijdse samenwerking tussen de volkeren.

SolidNet Parties signing the Joint Statement
 

1. PADS, Algeria

2. Party of Labour of Austria

3. Communist Party of Azerbaijan

4. Communist Party of Belgium

5. Communist Party of Canada

6. Communist Party of Denmark

7. Communist Party of El Salvador

8. Communist Party of Greece

9. Tudeh Party of Iran

10. Communist Party of Kurdistan-Iraq

11. Workers Party of Ireland

12. Socialist Movement of Kazakhstan

13. Communist Party of Malta

14. Communist Party of Mexico

15. New Communist Party of the Netherlands

16. Communist Party of Norway

17. Communist Party of Pakistan

18. Palestinian Communist Party

19. Paraguayan Communist Party

20. Philippine Communist Party (PKP-1930)

21. Communist Party of Poland

22. Communist Party of the Workers of Spain

23. Sudanese Communist Party

24. Communist Party of Swaziland

25. Communist Party of Sweden

26. Swiss Communist Party

27. Syrian Communist Party

28. Communist Party of Turkiye

29. Union of Communists of Ukraine

30. Communist Party of Venezuela

 

Communist Youth Organisations of SolidNet Parties signing the Joint Statement
1. Youth Front of the Party of Labour of Austria

2. Young Communists of Belgium

3. Communist Youth of Bolivia

4. Communist Youth of Greece

5. Workers Party Youth, Ireland

6. Front of the Communist Youth, Mexico

7. All Nepal National Free Students Union

8. Youth Federation Nepal

9. Communist Youth Movement, Netherlands

10. Democratic Students Federation, Pakistan

11. Democratic Youth Front, Pakistan

12. Palestinian Communist Youth

13. Union of Socialist Youth, Romania

14. Collectives of Young Communists, Spain

15. Communist Youth of Sweden

16. Leninist Communist Youth Union of Tajikistan

17. Communist Youth of Türkiye

18. Communist Youth of Venezuela

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!