Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie

17 mei 2023

Partijbestuur NCPN

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie, benadrukken we het belang van de strijd tegen deze en andere vormen van discriminatie.

Niet alleen worden deze mensen geconfronteerd met relatief meer werkloosheid en lage inkomens, en ondervinden ze net als de rest van de arbeidersklasse de gevolgen van de afbraak van de sociale zekerheid en publieke voorzieningen, maar ze hebben ook te maken met discriminatie op allerlei manieren, waaronder verbaal en zelfs fysiek geweld.

De NCPN veroordeelt elke vorm van discriminatie of geweld tegen personen op basis van hun seksuele oriëntatie, geslacht, uitdrukking of andere persoonlijke eigenschap. In het bijzonder veroordelen we de verspreiding van homofobe, transfobe en andere reactionaire opvattingen, die o.a. gereproduceerd worden door fascistoïde politieke partijen, maar ook religieuze instellingen en andere groeperingen. De oorsprong van deze opvattingen is te vinden in een systeem dat gebaseerd is op de uitbuiting van de mens door de mens. Het systeem benut en reproduceert zulke opvattingen, mede om de arbeidersklasse te verdelen.

Tegenover de ideologie van de uitbuiters die gebaseerd is op individualisme, egoïsme, concurrentie en reactionaire opvattingen over de relaties tussen mensen, stellen wij de waarden van de arbeidersbeweging, gebaseerd op gelijkwaardigheid, solidariteit en collectieve actie. Door middel van de gezamenlijke strijd van de werkende klasse op de werkplekken, scholen, universiteiten en buurten, kunnen we alle vormen van discriminatie bestrijden.

De strijd tegen discriminatie kan niet worden gevoerd met algemene proclamaties over gelijkheid die enkel op papier bestaat. Zoals de recent doorgevoerde Transgenderwet, die slechts als doel heeft de louter formele erkenning van geslachtswijziging, terwijl dit compleet wordt losgekoppeld van de plicht van de maatschappij om de mensen die geslachtsverandering ondergaan daadwerkelijk, op medische en maatschappelijke vlakken, te faciliteren en ondersteunen.

Als communisten strijden we voor een maatschappij waarin geen ruimte is voor homofobie, transfobie of enige andere vorm van discriminatie. Emancipatie vereist echter dat de maatschappij voorziet in de bijzondere behoeften van verschillende mensen, zodat elke persoon volledig kan meedraaien in de maatschappij en de mogelijkheden heeft om zichzelf te ontwikkelen. Het vereist dat de maatschappij voorziet in de bijzondere behoeften van personen en waar nodig ondersteuning biedt op medisch, psychisch en sociaal vlak. Maar ook algemener, dat de maatschappij voorziet in het recht op werk, woning, onderwijs, zorg (waaronder de transitiezorg) etc. Alleen in zo’n maatschappij, die de materiële voorwaarden creëert zodat iedereen daadwerkelijk gelijkwaardig meedraait, worden ook de voorwaarden gecreëerd voor de definitieve uitbanning van discriminatie.

De strijd tegen discriminatie en voor de emancipatie van elke bijzondere groep personen binnen de arbeidersklasse, gaat dan ook hand in hand met de strijd voor de emancipatie van de arbeidersklasse als geheel – de strijd tegen het kapitalisme en voor het socialisme.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!