NCPN staat achter stakend FNV-personeel

1 mei 2023

Commissie Bedrijven- en Vakbondswerk

“De FNV moet thuis beter spelen!”. Dit is de boodschap die het stakende personeel van de FNV momenteel uitdraagt.

De acties van het FNV-personeel draaien om het verkrijgen van betere arbeidsvoorwaarden, nivellering van de lagere loonschalen en koopkrachtbehoud middels het recht op automatische prijscompensatie (APC). Het is onacceptabel dat werkers, die zich dag en nacht inzetten, niet serieus worden genomen en dat verder onderhandelen slechts leidt tot een eindbod vanuit de werkgever. Een eindbod op alle punten, zelfs die waar nog geen eens over is onderhandeld!

De vakbeweging is momenteel enorm in de lift en heeft mooie successen geboekt in allerlei sectoren. Dat is goed nieuws voor alle werkers in Nederland. De combinatie van hoge winsten én hoge inflatie en de strijdbare reactie van de werkende klasse hiertegen heeft zijn effect op het hele land, ook binnen de FNV zelf.  Goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zijn een universele noodzaak voor alle werkers, uit alle sectoren: van Uber-taxichauffeurs tot fietsbezorgers, van NS-personeel tot de havens, en nu vol in de strijd bij de Bijenkorf en de Albert Heijn.

FNV Personeel, de vakbond voor het personeel van de FNV, is een sectorbond met vele leden en het is niet meer dan logisch dat die opkomen voor hun rechten. De salarissen van velen bij de vakbeweging zijn bij lange na niet zo riant als bij vele andere maatschappelijke organisaties en het is dan ook essentieel dat werkers worden gecompenseerd voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Het is daarbij belangrijk om te benadrukken dat ook deze staking niet alleen draait om arbeidsvoorwaarden zoals koopkrachtbehoud en arbeidsomstandigheden, maar juist ook om het behoud van kwaliteit in de dienstverlening, net als de stakingen in het Openbaar Vervoer, de zorg en het onderwijs.

De uitspraak van de FNV-directie dat het stakende personeel in een stakingsgolf “imagoverlies” zou zijn, is de typische reactie van een werkgever en het omgekeerde van de realiteit. De vakbond komt voort uit de fundamentele tegenstelling tussen de klassen en de taak van de vakbond is om de werkers te organiseren, met de kracht van hun aantal, voor hun rechten en tegen de aanvallen van het kapitaal. Juist het stakende personeel toont zich onderdeel van de werkende klasse in Nederland en toont lef en daadkracht door op te staan voor hun eigen rechten. Door te laten zien dat ze zelf ook op de barricade gaan, krijgen ze niets meer dan lof van de leden. Naast de staking heeft het FNV-personeel deze rol van visitekaartje ook laten zien door middel van een eigen blok op 1 mei. De Dag van de Arbeid is ook van hen, als de harde werkers die werkend Nederland helpen zichzelf te organiseren voor hun rechten!

De NCPN begrijpt de situatie waarin het FNV-personeel zich momenteel bevindt en steunt hun strijd voor fatsoenlijke werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden volledig. De houding van de directie is een uiting van de opvatting dat de vakbond een dienstverlenende instelling is als alle andere: het merk FNV met kostenbeheersing, marketing, afslankingen- volledig in lijn met de kapitalistische ideologie. Een ideologie waarbij de vakbond beperkt wordt tot sociaal partnerschap en gepolder. Het is hoog tijd dat het personeel serieus wordt genomen en niet met de nek worden aangekeken voor de redelijke eisen die de FNV zelf ook voor de rest van de werkende klasse eist aan de onderhandelingstafels en waarmee ze nota bene haar eigen personeel op pad stuurt! Juist de vakbond als werkgever zou het goede voorbeeld moeten geven aan andere organisaties door de werkers in haar dienst voldoende financieel te waarderen en te zorgen voor goede werkomstandigheden. Dan is het niet nodig om het stakingswapen in te zetten. Wij roepen alle (kader)leden op de acties van het personeel te steunen en samen te bouwen aan een democratische, klassenbewuste vakbond. Het is van groot belang dat deze trend zich voortzet, het opkomen van het personeel voor de eigen rechten, dat vakbonden zoals de FNV zich blijven inzetten voor de klassenbelangen van werkers in alle sectoren, ook binnen de FNV zelf.

Strijdt loont, ongeacht wie je werkgever is. Laat de acties en het opbouwen van vakbondsmacht binnen de FNV een visitekaartje, een leerschool zijn voor de rest van de werkende klasse.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!