Nee tegen de imperialistische oorlog in Oekraïne!

26 februari 2022

Gezamenlijke verklaring van communistische partijen

Er is een onafhankelijke strijd nodig tegen de monopolies en de kapitalistenklasse, voor de omverwerping van het kapitalisme, voor de versterking van de klassenstrijd tegen de imperialistische oorlog, voor het socialisme!

 1. De communistische en arbeiderspartijen die deze gemeenschappelijke verklaring ondertekenen zijn tegen het imperialistische conflict in Oekraïne. Dat conflict is een van de gevolgen van de tragische situatie waarin de volkeren na de omverwerping van het socialisme en de ontbinding van de Sovjet-Unie terecht zijn gekomen. Het herstel van het kapitalisme betekende de ontmanteling van historische verworvenheden van arbeiders en volkeren. Het bracht de volkeren van de USSR terug naar het tijdperk van klassenuitbuiting en imperialistische oorlogen. Dit feit wordt verzwegen door zowel burgerlijke als de opportunistische krachten, die jarenlang tegen de USSR hebben gestreden en onlangs de 30e verjaardag van haar ontbinding hebben gevierd. Met de recente ontwikkelingen zijn deze krachten volledig ontmaskerd.
 2. De ontwikkelingen in Oekraïne, die plaatsvinden in het kader van het monopoliekapitalisme, houden verband met de plannen van de VS, NAVO en EU. Deze machten interveniëren in de regio in het kader van hun felle concurrentiestrijd met het kapitalistische Rusland om de controle over de markten, de grondstoffen en de transportnetwerken van Oekraïne. Dit streven wordt verhuld door de imperialistische machten. In het conflict promoten zij hun eigen voorwendsels, zoals “verdediging van de democratie”, “zelfverdediging”, het recht om “zelf bondgenoten te kiezen”, de naleving van de beginselen van de VN of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), of zogenaamd “fascisme”, terwijl het fascisme opzettelijk wordt losgekoppeld van het kapitalistische systeem dat het voortbrengt en gebruikt.
 3. Wij veroordelen de activiteit van fascistische en nationalistische krachten in Oekraïne, het anticommunisme en de vervolging van communisten, de discriminatie van de Russischtalige bevolking, de gewapende aanvallen van de Oekraïense regering tegen de bevolking in Donbas. Wij veroordelen het gebruik van reactionaire politieke krachten in Oekraïne, waaronder fascistische groeperingen, door de Euro-Atlantische mogendheden die zulke krachten gebruiken om hun plannen uit te voeren. Bovendien is de anticommunistische retoriek tegen Lenin, de bolsjewieken en de Sovjet-Unie waartoe het Russische leiderschap zijn toevlucht neemt om zijn eigen strategische plannen in de regio te rechtvaardigen, onaanvaardbaar. Niets kan echter afbreuk doen aan de enorme bijdrage van het socialisme in de Sovjet-Unie, die een multinationale unie van gelijkwaardige socialistische republieken was.
 4. Het besluit van de Russische Federatie om eerst de “onafhankelijkheid” van de zogenaamde “Volksrepublieken” in Donbas te erkennen en vervolgens over te gaan tot een Russische militaire interventie, die plaatsvindt onder het voorwendsel van Ruslands “zelfverdediging”, de “demilitarisering” en de “defascistisering” van Oekraïne, is niet genomen om de bevolking van de regio of de vrede te beschermen, maar om de belangen van de Russische monopolies op Oekraïens grondgebied en hun hevige concurrentie met de Westerse monopolies te bevorderen. Wij betuigen onze solidariteit met de communisten en de volkeren van Rusland en Oekraïne. Wij staan aan hun zijde om de strijd tegen nationalisme, dat door de bourgeoisie in elk land wordt aangewakkerd, te versterken. De volkeren van beide landen, die in vrede hebben geleefd en gezamenlijk hebben gefloreerd in het kader van de USSR, hebben er evenals alle andere volkeren geen belang bij de kant te kiezen van de ene of andere imperialist of alliantie die de belangen van de monopolies dient.
 5. Burgerlijke krachten koesteren illusies door te beweren dat er een “betere veiligheidsarchitectuur” in Europa zou kunnen zijn door interventie van de EU, dat er een NAVO kan zijn “zonder militaire plannen en agressieve wapensystemen op zijn grondgebied”, dat er een “vredelievende EU” kan zijn, of een “vreedzame multipolaire wereld”, enz. Wij benadrukken dat deze illusies zeer gevaarlijk zijn. Al deze veronderstellingen hebben niets met de werkelijkheid te doen en zijn misleidend voor de antikapitalistische en anti-imperialistische strijd. Ze proberen de opvatting te bevorderen dat er een “vreedzaam imperialisme” kan bestaan. De waarheid is echter dat de NAVO en de EU, zoals elke andere kapitalistische transnationale unie, roofzuchtige bondgenootschappen zijn met een diep reactionair karakter die niet de belangen van de bevolking kunnen dienen. Ze zullen blijven optreden tegen de rechten van de arbeiders en de volkeren en tegen de volkeren zelf. Kapitalisme gaat hand in hand met imperialistische oorlogen.
 6. Wij roepen de volkeren van de landen waarvan de regeringen bij de ontwikkelingen betrokken zijn, vooral via de NAVO en de EU maar ook Rusland, op om te strijden tegen de propaganda van de burgerlijke krachten die de volkeren met allerlei valse voorwendselen in de vleesmolen van de imperialistische oorlog lokken. We roepen ze op te eisen dat militaire bases worden gesloten, dat troepen terugkeren van missies in het buitenland, dat de strijd wordt versterkt voor de terugtrekking van de landen uit imperialistische plannen en allianties zoals de NAVO en de EU.
 7. Het belang van de arbeidersklasse en andere onderdrukte laten van de bevolking vereist dat wij het klassencriterium versterken om de ontwikkelingen te analyseren, om onze eigen onafhankelijke weg uit te stippelen tegen de monopolies en de kapitalistenklasse, voor de omverwerping van het kapitalisme, voor de versterking van de klassenstrijd tegen de imperialistische oorlog, voor het socialisme, dat nog steeds even actueel en noodzakelijk is als altijd.

SolidNet-partijen die de gezamenlijke verklaring tot nu toe hebben ondertekend:

 1. Communistische Partij van Azerbeidzjan
 2. Communistische Partij van Bangladesh
 3. Communistische Partij van België
 4. Communistische Partij van El Salvador
 5. Communistische Partij van de Filipijnen [PKP 1930]
 6. Communistische Partij van Finland
 7. Communistische Partij van Griekenland
 8. Ierse Arbeiderspartij
 9. Socialistische Beweging van Kazachstan
 10. Communistische Partij van Koerdistan-Irak
 11. Socialistische Partij van Letland
 12. Communistische Partij van Mexico
 13. Nieuwe Communistische Partij van Nederland
 14. Unie van Communisten van Oekraïne
 15. Arbeiderspartij van Oostenrijk
 16. Communistische Partij van Pakistan
 17. Peruviaanse Communistische partij
 18. Roemeense Socialistische Partij
 19. Communistische Partij van de Arbeiders van Spanje
 20. Soedanese Communistische Partij
 21. Communistische Partij van Swaziland
 22. Communistische Partij van Turkije
 23. Communistische Partij van Zweden

Andere partijen die de gezamenlijke verklaring hebben ondertekend:

 1. ‘Che Guevara’ Beweging (Unie van Communisten in Bulgarije)
 2. Communistische Revolutionaire Partij van Frankrijk (PCRF)
 3. Communistisch Front (Italië)