Solidair met stakend ziekenhuispersoneel: Red de Zorg!

17 maart 2023

Commissie Bedrijven- en Vakbondswerk

NCPN en CJB zijn solidair met de actie van de werkers in de Zorg om betere arbeidsvoorwaarden en zorgverlening af te dwingen.

De actie toont de kracht van de vakbeweging als de behoefte aan betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van de leden voor betere zorgverlening worden omgezet in concrete eisen en plannen tot actie. De grote respons bij het personeel op de actie laat dit zien. Het is een waarschuwing aan de politiek en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat het beleid niet langer wordt gepikt dat zorgverzekeraars de dienst uit maken in de Zorg: in arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden en kwaliteit van de Zorg! Het is een aanmoediging voor werkers in andere bedrijfstakken om niet langer te accepteren dat hun levenspeil steeds omlaaggedrukt wordt door de bazen en tegelijkertijd de diensten die ze bieden als een kostenpost gezien wordt in plaats van een maatschappelijke behoefte.

De stakingseisen betreffen zaken die voor veel meer werkers in Nederland gelden! Voldoende loon door automatische prijscompensatie, vermindering werkdruk door aangepaste roosters en tijden en na een werkzaam leven op tijd met een fatsoenlijk pensioen kunnen stoppen met werken, gelijk loon voor gelijk werk, dus geen loonverschillen tussen zzp’ers en vaste medewerkers. Deze eisen hebben niet alleen betrekking hebben op een menswaardig bestaan van de werkers maar ze raken uitdrukkelijk ook de kwaliteit van de zorgverlening. Net als in het onderwijs en in het Openbaar Vervoer zijn normale arbeidsomstandigheden zonder extreme werkdruk een voorwaarde voor een goede dienstverlening!

In deze solidariteitsverklaring roepen we daarom alle zorgbehoevenden en hun familie en patiëntenorganisaties op zich eveneens solidair te verklaren met de staking en de eisen die daarin gesteld worden. De organisatie van de staking toont de wens van de actievoerders om de zorgbehoevenden zo weinig mogelijk te treffen en legt de verantwoordelijkheid volledig bij de NVZ. Dat die het opnieuw op een staking laat aankomen toont dat zij allang niet meer het belang van de zorg voor ogen heeft maar net als alle werkgevers vooral kijken naar financiële ‘gezondheid’ / winstgevendheid van de instelling.

Terwijl het salaris van werkers steeds omlaaggedrukt wordt gaan de premies van de zorgverzekering steeds omhoog. Het CPB geeft aan dat de gemiddelde premie in 2027 waarschijnlijk rond de 175 euro per maand gaat liggen. Tegelijkertijd zijn er steeds meer tekorten van medicijnen en steeds grotere wachtrijen bij diverse sectoren in de zorg zoals de GGZ. De enige die hieruit een voordeel haalt zijn de zorgverzekeringen, die met de steun van de regeringen van de afgelopen decennia de zorg meer en meer winstgevend hebben gemaakt voor hunzelf, maar slechter voor alle werkende mensen in Nederland, waaronder ook het personeel van de ziekenhuizen.

De NCPN strijdt voor een socialistische maatschappij waar de werkers de macht hebben en waar de invloed van het grootkapitaal voorgoed is uitgeschakeld. Een maatschappij waar publieke voorzieningen, zoals het openbaar vervoer en de zorg, worden uitgebouwd in plaats van afgebroken; een maatschappij die op klimaatverandering een beter antwoord heeft dan onbetaalbare parkeerkosten en minder treinen en bussen; een maatschappij waarin de inzet en betrokkenheid van de werkers bevrijd is van concurrentie en eenzijdige economisch bedrijfsbelangen, en zij het publieke belang voorop kunnen stellen; en maatschappij gebaseerd op eenheid en zelfrespect van de arbeidersklasse.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!