Solidariteit met de Tudeh Partij van Iran die opkomt voor vrede en vooruitgang!

27 april 2023

Foto van Taymaz Valley. Licentie kan hier gevonden worden.

Gezamenlijke verklaring van communistische partijen

Wij, de ondergetekende communistische en arbeiderspartijen, betuigen onze volledige en actieve solidariteit met de Tudeh Partij van Iran (TPI). Op 27 april herdenkt deze partij dat 40 jaar geleden in 1983 de tweede golf plaatsvond van de aanval van het theocratische regime. 10.000 leden van de TPI, waaronder belangrijke kaderleden, werden opgepakt. Honderden werden gefolterd en vervolgens geëxecuteerd.

Op de 22e Internationale Bijeenkomst van Communistische en Arbeiderspartijen (IMCWP), die in oktober 2022 plaatsvond in Havana, Cuba, werd unaniem een Actieplan goedgekeurd. In het vijfde artikel van dat Actieplan hebben wij allen toegezegd onze solidariteit te betuigen met communisten die te maken hebben met vervolging en een verbod op de vrije uitoefening van hun politieke rechten. We hebben toegezegd op te komen tegen dictatoriale regimes, onderdrukking en discriminatie op het gebied van democratische rechten en vrijheden.

Het theocratische regime in Iran arresteerde de algemeen secretaris en alle belangrijke leiders en vele kaders van de TPI op 6 februari 1983 in de eerste aanval. Zij werden onderworpen aan maandenlange onmenselijke martelingen, waarbij zij werden gedood en verminkt. De partij werd illegaal verklaard.

De aanval op de TPI werd uitgevoerd in coördinatie en samenwerking met de veiligheidsdiensten van imperialistische landen – met name de CIA van de Verenigde Staten, MI6 van Groot-Brittannië en Mossad van Israël, alsmede de veiligheidsdiensten van Pakistan en Turkije.

De werkelijke reden van het regime voor deze totale aanval op de TPI was dat de partij zich had verzet tegen de poging van de islamisten om de koers van de nationale democratische revolutie van 1979 om te buigen, deze te keren en haar sociale, economische en politieke idealen op te geven. De TPI was een massapartij van de arbeidersklasse geworden en was enorm populair en effectief in het mobiliseren van de publieke opinie. Het regime vreesde de invloed van de TPI, vooral onder de arbeidersklasse, die een echt sociaal alternatief zou kunnen vormen, dat vrede en vooruitgang voorstond.

De TPI was ook tegen het beleid van het islamitische regime om de broederoorlog tussen Iran en Irak voort te zetten nadat de Iraakse troepen in de zomer van 1982 waren verslagen en uit de grenzen van Iran waren verdreven. De TPI geloofde dat de voortzetting van de oorlog deze twee belangrijke landen in het Midden-Oosten zou verzwakken, en dit zou alleen de imperialistische landen ten goede komen.

In feite werd de TPI alleen aan de meest barbaarse aanval onderworpen omdat zij de belangrijkste slogans van de revolutie van 1979 steunde, omdat zij tegen oorlog was en omdat zij vrede en socialisme voorstond.

Vandaag wordt Iran geregeerd door een in diskrediet geraakte theocratische dictatuur. De economie van het land is geruïneerd. Van de verworvenheden van de revolutie van 1979 staat niets meer overeind. Het land wordt overspoeld door een veelzijdige economische, sociale en culturele crisis. De heersende dictatuur, die de grote mercantiele en bureaucratische bourgeoisie vertegenwoordigt, blokkeert met grof geweld en repressie de ontwikkeling van een echt progressief alternatief. 

Wij steunen de legitieme strijd van het Iraanse volk voor vrede, mensenrechten, democratische rechten, soevereiniteit en sociale rechtvaardigheid. Ook wijzen wij elke inmenging van het imperialisme en de reactionaire regimes in het Midden-Oosten in de interne aangelegenheden van Iran met kracht van de hand. De toekomstige richting van de politieke ontwikkelingen in Iran is uitsluitend een beslissing van het Iraanse volk zelf.

Ondertekent door:

 1. Communistische Partij van Albanië
 2. Communistische Partij van Oostenrijk
 3. Partij van de Arbeid van Oostenrijk
 4. Democratische Progressieve Tribune, Bahrein
 5. Partij van de Arbeid (België)
 6. Communistische Partij van Groot-Brittannië
 7. Communistische Partij van Canada
 8. Socialistische Arbeiderspartij van Kroatië
 9. AKEL (Cyprus)
 10. Communistische Partij van Denemarken
 11. Communistische Partij van Egypte
 12. Communistische Partij van Finland
 13. Duitse Communistische Partij (DKP)
 14. Communistische Partij van Griekenland
 15. Communistische Partij van India
 16. Communistische Partij van India (Marxistisch)
 17. Tudeh-partij van Iran
 18. Communistische Partij van Irak
 19. Communistische Partij van Koerdistan-Irak
 20. Arbeiderspartij van Ierland
 21. Communistische Partij van Israël
 22. Jordaanse Communistische Partij
 23. Nieuwe Communistische Partij van Nederland
 24. Palestijnse Volkspartij
 25. Communistische Partij van Pakistan
 26. Communisten van Servië
 27. Communistische Partij van Spanje
 28. Communistische Partij van de Volkeren van Spanje
 29. Communistische Partij van de Arbeiders van Spanje
 30. Communisten van Catalonië
 31. Communistische Partij van Zweden
 32. Communistische Partij van de Verenigde Staten (CPUSA)
 33. Communistische Partij van Venezuela

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!