Solidariteit met het Soedanese volk en de democratische krachten tegen de militaire overheersers en hun bloedige oorlog

2 mei 2023

Gezamenlijke verklaring van communistische partijen

Wij, de ondergetekende communistische en arbeiderspartijen, veroordelen ten sterkste de aanhoudende bloedige oorlog tussen de militaire machthebbers in Soedan, waarbij honderden onschuldige burgers zijn gedood en duizenden gewond zijn geraakt.

Deze rampzalige oorlog is een machtsstrijd tussen de heersende generaals die erop gericht zijn hun onrechtmatige verworvenheden te behouden en het verlangen van het Soedanese volk naar vrijheid, vrede, sociale rechtvaardigheid en radicale verandering de kop in te drukken. Het dient de belangen van hun externe geldschieters, waaronder imperialistische mogendheden en Arabische reactionaire regimes, en hun plannen om de natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen van het land te plunderen. De voortzetting en escalatie van de oorlog vormt een ernstige bedreiging voor de eenheid van het land.

Wij staan volledig achter de eis van de Soedanese democratische krachten, waarvan de broederlijke Soedanese Communistische Partij het voortouw neemt, tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, het terugtrekken van legers en milities uit de steden, en het verlenen van dringende humanitaire bijstand aan de burgerbevolking onder toezicht van de VN.

Wij steunen ook hun oproep om degenen die verantwoordelijk zijn voor het ontketenen van deze oorlog en de plegers van misdaden en mensenrechtenschendingen tegen het Soedanese volk voor de rechter te brengen.

Wij roepen alle vredelievende krachten in de wereld op hun stem te verheffen en hun solidariteit met het Soedanese volk en de democratische krachten tegen deze bloedige oorlog te intensiveren, en hun heldhaftige strijd om de macht van het volk te verwerven door een volledig democratisch bestuur in te stellen, te steunen.

 

Ondertekende partijen: 
CP van Albanië
Arbeiderspartij van België
Communistische Partij van Brazilië
CP van Canada
CP van Chili
Socialistische Arbeiderspartij van Kroatië
Akel (Cyprus)
CP van Denemarken
CP in Denemarken
Egyptische CP
CP van Finland
Franse CP
CP van Griekenland
CP van India (marxistisch)
Tudeh-partij van Iran
Iraakse CP
CP van Koerdistan-Irak
Arbeiderspartij van Ierland (officieel)
Arbeiderspartij van Ierland
CP van Israël
Heroprichting Communistische Partij (Italië)
Jordaanse CP
Libanese CP
CP van Pakistan
Portugese CP
Roemeense socialistische partij
CP van Spanje
Communisten van Catalonië
CP van Swaziland
Syrische communistische partij (verenigd)
CP van Turkije
Nieuwe Communistische Partij van Nederland

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!