Verklaring NCPN/CJB over schandalige situatie vluchtelingen in Ter Apel

26 augustus 2022

Partijbestuur NCPN & Algemeen Bestuur CJB

De NCPN en CJB veroordelen de verschrikkelijke toestand waarin 700 vluchtelingen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op dit moment verkeren. De Nederlandse regering heeft Ter Apel verandert in een nieuw “Moria”. Deze toestand is het resultaat van het beleid van de imperialistische EU en de Nederlandse regering: enerzijds met de imperialistische interventies en oorlogen die de vluchtelingenstromen creëren, anderzijds met het inhumane vluchtelingen- en immigratiebeleid. Daarin staat niet de bescherming van mensenrechten centraal, maar wordt vooral gekeken welke vluchtelingen en migranten economisch nodig zijn voor het kapitaal.

Mensen die zijn gevlucht voor imperialistische oorlogen, honger en armoede vinden nu in Nederland geen veilige basis, maar een nieuwe hel waar zij doorheen moeten. Dit ondanks het feit dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om een groep van 700 mensen op te vangen. Het toont de barbaarsheid aan van het kapitalisme – wanneer het de belangen van de grote monopolies betreft is alles mogelijk, maar wanneer het gewone mensen treft dan lijkt de situatie onoplosbaar. De doorstroom van vluchtelingen wordt onmogelijk gemaakt door het falende woonbeleid, waar fascistoïde partijen de schuld van bij vluchtelingen legt in plaats van bij speculanten en kapitalistische bouwbedrijven. Er is hierbij sprake van bewust ontmoedigingsbeleid om het vluchtelingen lastig te maken en de huizenprijzen hoog te houden.

De NCPN en CJB eisen dat alle vluchtelingen die in ons land verkeren een veilig onderkomen krijgen. De Nederlandse arbeidersklasse moet zich niet laten verdelen tussen vluchtelingen enerzijds en “de Nederlandse bevolking” anderzijds. Ook eisen wij dat er niet gebouwd wordt voor de belangen voor speculanten, maar gebouwd wordt naar behoefte. Daarnaast eisen wij dat alle Nederlandse troepen zich terugtrekken uit het buitenland en dat Nederland uit imperialistische verbonden zoals de NAVO treedt.

Alleen gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme, die imperialistische oorlogen en enorme vluchtelingenstromen veroorzaken, kan een oplossing bieden voor de problemen van de werkende klasse, gevlucht of niet.

Partijbestuur NCPN

Algemeen Bestuur CJB

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!