Verklaring naar aanleiding van de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen

25 november 2023

Commissie Vrouwenstrijd van het Partijbestuur van de NCPN

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen benadrukken we het belang van de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen neemt diverse vormen aan zoals fysiek geweld, psychisch geweld, dwingende controle, staatsgeweld, economisch geweld, stalking of seksueel geweld. Het raakt vrouwen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via discriminatie en intimidatie op de werkplek, grensoverschrijdend gedrag en zelfs femicide. Zulke gebeurtenissen worden vaak als eenmalige ‘incidenten’ gezien, terwijl ze systematisch voorkomen. Ze tonen het falen van de maatschappij om de vrouw te verdedigen en een gelijkwaardig bestaan te garanderen. De oorzaak van dit geweld ligt in het kapitalistisch systeem, het systeem van uitbuiting van de werkende mensen, geweld, ongelijkheid en individualisme, waaruit verderfelijke opvattingen over vrouwen ontstaan.

Alle partijen in de Tweede Kamer hebben de afgelopen jaren de richtlijnen van de EU gesteund, die de verdere flexibilisering van de arbeid hebben bevorderd en armoede onder vrouwen hebben verhoogd. De afhankelijkheidspositie waarin de vrouw gezet wordt maakt haar nog kwetsbaarder voor geweld. In deze context worden steeds meer vrouwen de prostitutie in gedwongen.

Meerdere partijen, zoals de PVV, SGP en FvD, promoten openlijk reactionaire opvattingen over vrouwen. Zelfs fundamentele verworvenheden, zoals het recht op abortus, worden vaker in twijfel gesteld. Maar ook de zogenaamd ‘linkse’ partijen steunen trouw het afbraakbeleid dat het kapitaal en de EU voorschrijven en die de inkomens en publieke voorzieningen van vrouwen uit de arbeidersklasse afbreken. Door het kapitalisme en de imperialistische verbonden zoals de EU en NAVO niet in twijfel te stellen, wordt de uitbuiting van vrouwen en dus ook het geweld tegen vrouwen bevorderd.

De hypocrisie van de burgerlijke politieke partijen ten aanzien van geweld tegen vrouwen blijkt ook uit hun opstelling tegenover de ontwikkelingen in Palestina. Ondanks de krokodillentranen en zwakke oproepen voor een ‘staakt het vuren’ van sommige zogenaamd linkse partijen, staan ze allemaal pal achter de moord van het Israëlische leger op talloze vrouwen en kinderen in Palestina. De Nederlandse regering draagt daar direct aan bij in het kader van de EU en NAVO. Vrouwen worden ook zwaar geraakt door de imperialistische oorlog in Oekraïne, een oorlog die plaatsvindt in de context van de felle concurrentie tussen de VS, NAVO en EU aan de ene kant en het kapitalistische Rusland aan de andere kant, over de controle van markten, grondstoffen, transportnetwerken en geopolitieke invloedssferen in de Euraziatische regio.

We roepen alle werkende mensen, en vooral vrouwen uit de arbeidersklasse, op om hun woede en frustratie om te zetten in strijdbaarheid. Tegenover uitbuiting, egoïsme, minachting van vrouwen en de commercialisering van het lichaam, stellen wij de waarden van gelijkwaardigheid, solidariteit en collectieve actie. Op basis van de gezamenlijke klassenbelangen van mannen en vrouwen, en met de kracht van de georganiseerde arbeidersbeweging, kunnen we in de hele maatschappij een schild vormen tegen al het geweld en walgelijke ideeën over vrouwen die het kapitalisme voortbrengt. Op elke werkplek, onderwijsinstelling en buurt is de strijd tegen geweld tegen vrouwen van belang. Die strijd voeren we gezamenlijk!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?

Automatisch bericht ontvangen bij verklaringen en nieuwe evenementen? schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief!